Täysistunnon pöytäkirja 60/2010 vp

PTK 60/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

60. TORSTAINA 3. KESÄKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (16.01—18.00) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (18.00—19.40).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 24 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Christina Gestrin /r (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Rakel Hiltunen /sd (s)
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Katainen /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk (e)
 • Reijo Laitinen /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Olli Nepponen /kok (e)
 • Håkan Nordman /r
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Erkki Pulliainen /vihr (s)
 • Paula Risikko /kok
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Juha Korkeaoja /kesk (16.24)
 • Heikki A. Ollila /kok (17.09)
 • Olli Nepponen /kok (17.22)
 • Mika Lintilä /kesk (17.26)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laeiksi arpajaislain sekä eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys arpajaislain sekä eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 96/2008 vp) täydentämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 96/2008 vp

Hallituksen esitys  HE 212/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 59/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n ja sairausvakuutuslain 7 luvun 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 276/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2010 vp

Lakialoite  LA 40/2009 vp

Toimenpidealoite  TPA 29/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Laki alkoholilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 10/2010 vp (Tuula Väätäinen /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Laki työsopimuslain 4 luvun 4 §:n ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 26/2010 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

7) Laki sairausvakuutuslain 7 ja 8 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 35/2010 vp (Päivi Räsänen /kd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8)  Laki vuorotteluvapaalain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 37/2010 vp (Päivi Räsänen /kd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laeiksi elintarvikelain ja Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 275/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 11/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 4.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 4.6.2010 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 19.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen