Täysistunnon pöytäkirja 60/2011 vp

PTK 60/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

60. TORSTAINA 27. LOKAKUUTA 2011

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (16.01—17.01).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 39 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (s)
 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Jouni Backman /sd (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Teuvo Hakkarainen /ps (s)
 • Jussi Halla-aho /ps (e)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Mikael Jungner /sd
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Pia Kauma /kok
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Jukka Kärnä /sd (e)
 • Annika Lapintie /vas (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Markus Mustajärvi /vr
 • Lasse Männistö /kok
 • Heli Paasio /sd
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Kari Rajamäki /sd
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Juha Rehula /kesk
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Pertti Salolainen /kok (e)
 • Kimmo Sasi /kok
 • Timo Soini /ps (e)
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Maria Tolppanen /ps (e)
 • Ari Torniainen /kesk (e)
 • Ben Zyskowicz /kok (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (16.16)
 • Markus Mustajärvi /vr (16.17)
 • Lasse Männistö /kok (16.59)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 34/2011 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 4/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 28.10.2011 pidettävään täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tasavallan presidentin palkkiosta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 35/2011 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 28.10.2011 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 25/2011 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 2/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 28.10.2011 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 71/2011 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 28.10.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 28.10.2011 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 17.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​