Täysistunnon pöytäkirja 60/2012 vp

PTK 60/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

60. PERJANTAINA 1. KESÄKUUTA 2012

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.00—13.25).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 35 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Tarja Filatov /sd (s)
 • Jukka Gustafsson /sd (e)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Pekka Haavisto /vihr (s)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Osmo Kokko /ps
 • Katri Komi /kesk (s)
 • Laila Koskela /ps (s)
 • Suna Kymäläinen /sd (s)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Mika Lintilä /kesk
 • Anne Louhelainen /ps
 • Silvia Modig /vas
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Petteri Orpo /kok
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Sari Palm /kd
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps (p)
 • Matti Saarinen /sd (s)
 • Janne Sankelo /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr (s)
 • Eero Suutari /kok
 • Kari Tolvanen /kok
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Anne-Mari Virolainen /kok

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on eilen 31.5.2012 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 50—55/2012 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 304, 349—351, 353—363, 365, 367, 369—372, 374, 377, 380, 382, 386, 390/2011 vp.

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

Heli Paasio ulkoasiainvaliokunnan varajäsenyydestä, valtiovarainvaliokunnan jäsenyydestä ja tarkastusvaliokunnan jäsenyydestä,

Anneli Kiljunen sivistysvaliokunnan jäsenyydestä,

Jouni Backman tulevaisuusvaliokunnan varajäsenyydestä sekä

Sirpa Paatero ympäristövaliokunnan jäsenyydestä.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täydennysvaalit toimitetaan ensi tiistaina 5.6.2012 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 10.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 23 luvun 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 16/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2012 vp

Lakialoite  LA 4/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 30.5.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 58/1/2012

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

5 §

James Hirvisaari /ps:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että kyseinen 5 § hyväksytään vastalauseen mukaisena, mikä tarkoittaa sitä, että yleinen vesiliikennejuopumusraja lasketaan 1:stä 0,5 promilleen.

Johanna Jurva /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan edustaja Hirvisaaren ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

James Hirvisaari on Johanna Jurvan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä James Hirvisaaren ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 5 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 115, ei 40, tyhjiä 3; poissa 41.

( Ään. 1 )

Eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2011

Ainoa käsittely

Kertomus  K 2/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö.

Keskustelu

Puhemies Eero Heinäluoma:

Suuren valiokunnan kokous alkaa vakiintuneeseen tapaan kello 13.30, ja sitä varten joudumme keskeyttämään tämän asian käsittelyn. Tähän asiaan palataan ensi viikolla pidettävässä istunnossa.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 61/16/2012

3) Hallituksen esitys eduskunnalle eläkelaitosten vakavaraisuutta koskevien säännösten muuttamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 9/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 5.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 18/2012 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 3/2012 vp

Lakialoite  LA 27/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 5.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 5.6.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​