Täysistunnon pöytäkirja 61/2004 vp

PTK 61/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

61. KESKIVIIKKONA 19. TOUKOKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Puhemies:

Ilmoitetaan, että nimenhuudon suorittamiseen tarvittava cvs-keskus — varmasti kaikki tietävät, mitä lyhenne tarkoittaa — on nyt epäkunnossa ja nimenhuuto toimitetaan näin ollen luettelon mukaan. Myöhemmin tulevien tulee ilmoittautua täysistuntoon tuomalla nimilappunsa notaarille.

Sihteeri toimittaa nimenhuudon.

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 35 edustajaa:

 • Janina Andersson /vihr
 • Ulla Anttila /vihr
 • Jouni Backman /sd
 • Satu Hassi /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Roger Jansson /r
 • Reijo Kallio /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Annika Lapintie /vas
 • Henrik Lax /r
 • Leena Luhtanen /sd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Maija Rask /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Timo Soini /ps
 • Satu Taiveaho /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Tapani Tölli /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

19.5. edustaja

 • Leena Luhtanen /sd

23.—27.5. edustajat

 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Veijo Puhjo /vas
 • Juha Rehula /kesk
 • Matti Väistö /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

19.5. edustaja

 • Suvi-Anne Siimes /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

19.5. edustajat

 • Janina Andersson /vihr
 • Ulla Anttila /vihr
 • Jouni Backman /sd
 • Satu Hassi /vihr
 • Bjarne Kallis /kd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Annika Lapintie /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Hannu Takkula /kesk
 • Matti Väistö /kesk

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 215, 218, 229, 244, 249, 253, 254, 256, 258, 261, 262, 264, 265, 268, 271, 275, 276, 278, 281, 284, 285, 291, 292, 297, 299, 306/2004 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suuren valiokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suuren valiokunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valiokunnan varajäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että suuren valiokunnan varajäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Anni Sinnemäki.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 76/2003 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 6/2004 vp

Lakialoite  LA 132/2003 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3) Hallituksen esitys laiksi metsälain muuttamisesta

Lakialoite laiksi metsälain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 73/2003 vp

Lakialoite  LA 154/2003 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2004 vp

Lakialoite  LA 141/2003 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys laiksi lähestymiskiellosta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rikoslain 21 luvun 17 §:n kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 144/2003 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 2/2004 vp

Lakialoite  LA 60/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

(Hälinää) Kehotan arvoisia edustajia rauhoittumaan ja keskittymään istuntoon.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2003

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 7/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

6) Laki rikoslain 20 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 52/2004 vp (Päivi Räsänen /kd)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

7) Laki rikoslain 25 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 60/2004 vp (Marjukka Karttunen /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

8) Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 61/2004 vp (Marjukka Karttunen /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 90—92, 94—100/2004 vp.

9) Hallituksen esitys eräiden verolakien muuttamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 57/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 4/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Valtioneuvoston selonteko julkisuuslainsäädännön kokonaisuudistuksen täytäntöönpanosta

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 5/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 6/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti keskiviikkona 2. päivänä kesäkuuta pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi Valtion taidemuseosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 30/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 17.17.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​