Täysistunnon pöytäkirja 61/2005 vp

PTK 61/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

61. TORSTAINA 26. TOUKOKUUTA 2005

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Matti Ahde /sd
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Janina Andersson /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Tony Halme /ps
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Mikko Immonen /vas
 • Roger Jansson /r
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Antero Kekkonen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Eero Lämsä /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Reijo Paajanen /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Martin Saarikangas /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Harry Wallin /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Matti Ahde /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

26.5. edustajat

 • Eva Biaudet /r
 • Tony Halme /ps
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Antero Kekkonen /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Reijo Paajanen /kok
 • Virpa Puisto /sd

26. ja 27.5. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Katri Komi /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Harry Wallin /sd

Sairauspoissaolot ja muut lakiin perustuvat poissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden tai isyysloman vuoksi:

26.5. edustaja

 • Martti Korhonen /vas

26. ja 27.5. edustajat

 • Iivo Polvi /vas
 • Kimmo Tiilikainen /kesk (isyysloma)

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

26.5. edustajat

 • Matti Ahde /sd
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Roger Jansson /r
 • Esko Kurvinen /kok
 • Eero Lankia /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Jan Vapaavuori /kok

26. ja 27.5. edustajat

 • Jyrki Katainen /kok
 • Satu Taiveaho /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys alusliikennepalvelulaiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 33/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 11/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Laki metsästyslain 87 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 49/2005 vp (Pentti Tiusanen /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

4) Laki tuloverolain 72 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 56/2005 vp (Martin Saarikangas /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

5) Laki tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 58/2005 vp (Esko Kurvinen /kok ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 37/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 12/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 18.37.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​