Täysistunnon pöytäkirja 61/2008 vp

PTK 61/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

61. PERJANTAINA 30. TOUKOKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 25 edustajaa:

 • Risto Autio /kesk
 • Merikukka Forsius /kok
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Ulla Karvo /kok
 • Elsi Katainen /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Eero Lehti /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Katja Taimela /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Stefan Wallin /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

30.5. edustaja

 • Matti Vanhanen /kesk

1.—6.6. edustajat

 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Olli Nepponen /kok

2.6. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

2.—4.6. edustaja

 • Markku Laukkanen /kesk

2.—5.6. edustaja

 • Jaakko Laakso /vas

2.—6.6. edustajat

 • Jyri Häkämies /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Tuija Nurmi /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

30.5.—2.6. edustaja

 • Miapetra Kumpula-Natri /sd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 30.5.2008 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 69—73/2008 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 247, 258, 264, 273, 274, 283, 302, 308, 310, 315, 317—320/2008 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2007

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 7/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys laiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 58/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 8/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Keskustelu

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 62/5/2008

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​