Täysistunnon pöytäkirja 61/2011 vp

PTK 61/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

61. PERJANTAINA 28. LOKAKUUTA 2011

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.06—13.25).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 40 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Heikki Autto /kok
 • Jouni Backman /sd (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Teuvo Hakkarainen /ps (s)
 • Jussi Halla-aho /ps (e)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Kalle Jokinen /kok
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Merja Kuusisto /sd
 • Jukka Kärnä /sd (e)
 • Annika Lapintie /vas (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Antti Lindtman /sd
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Silvia Modig /vas
 • Markus Mustajärvi /vr (e)
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Kari Rajamäki /sd
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Pertti Salolainen /kok (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Timo Soini /ps (e)
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Maria Tolppanen /ps (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Ben Zyskowicz /kok (e)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tasavallan presidentti on tänään 28.10.2011 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 91—107/2011 vp.

__________

Hallituksen esityksen peruuttaminen

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tasavallan presidentti on 28.10.2011 peruuttanut eduskunnalle annetun hallituksen esityksen HE 18/2011 vp laiksi kuntajakolain muuttamisesta. Esitys on valmisteltavana hallintovaliokunnassa, jolle perustuslakivaliokunta on antanut lausunnon. Työjärjestyksen mukaan on peruutuksen tapahtuessa asian käsittely lopetettava.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 102, 106, 109, 110, 113, 117, 120, 122, 124, 127, 129, 133—135/2011 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 34/2011 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 4/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö 4. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Keskustelu

Puhemies Eero Heinäluoma:

Keskustelu alkaa mennä aika kauaksi käsiteltävänä olevasta laista valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista.

Totean, että suuren valiokunnan kokous alkaa kello 13.30. Asian käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan ensi tiistaina pidettävässä täysistunnossa.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 62/18/2011

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tasavallan presidentin palkkiosta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 35/2011 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 25/2011 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 2/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 71/2011 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 1.11.2011 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​