Täysistunnon pöytäkirja 62/2007 vp

PTK 62/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

62. KESKIVIIKKONA 10. LOKAKUUTA 2007

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 20 edustajaa:

 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Juha Hakola /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Petri Salo /kok
 • Satu Taiveaho /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Jukka Gustafsson /sd

__________

Pääsihteerin tehtävien hoito

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitan, että koska eduskunnan pääsihteeri ja apulaispääsihteeri ovat estyneitä hoitamasta pääsihteerin tehtäviä tässä istunnossa, olen eduskunnan työjärjestyksen 75 §:n 2 momentin nojalla kutsunut eduskunnan lainsäädäntöjohtajan hoitamaan pääsihteerin tehtäviä tässä istunnossa.

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

10.10. edustaja

 • Erkki Pulliainen /vihr

10. ja 11.10. edustaja

 • Tuija Nurmi /kok

10.—12.10. edustajat

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jaakko Laakso /vas

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

10.10. edustaja

 • Jyrki Kasvi /vihr

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Koulutuksen ja tutkimuksen kehittäminen

Ajankohtaiskeskustelu

Keskustelualoite  KA 2/2007 vp (Raija Vahasalo /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Ajankohtaiskeskustelun esittelypuheenvuoron käyttää keskustelualoitteen ensimmäinen allekirjoittaja ed. Raija Vahasalo. Valtioneuvoston puheenvuoron esittää opetusministeri Sari Sarkomaa. Näiden puheenvuorojen jälkeen käytävässä keskustelussa puheenvuorot varataan V-painikkeella, ja ne saavat kestää enintään 2 minuuttia.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 100/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

3) Hallituksen esitys keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn yleissopimuksen ja siihen vuonna 2001 liitetyn pöytäkirjan tiettyjen määräysten soveltamisesta Euroopan unionin sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 14/2007 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 5/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Laki geenitekniikkalain 21 c §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 67/2007 vp (Anne Kalmari /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Laki rikoslain 20 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 49/2007 vp (Mikaela Nylander /r ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

6) Laki kuluttajansuojalain 7 luvun 4 ja 4 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 56/2007 vp (Ulla-Maj Wideroos /r ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

7) Laki sotilasvammalain 17 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 68/2007 vp (Pentti Tiusanen /vas ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 70/2007 vp (Sampsa Kataja /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

9) Laki luonnonvaraisten tuotteiden keräämisen rajoittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 81/2007 vp (Erkki Pulliainen /vihr)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

10)  Laki työsopimuslain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 85/2007 vp (Matti Kauppila /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi sijoituspalveluyrityksistä, laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 43/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 19.39.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Keijo Koivukangas

​​​​