Täysistunnon pöytäkirja 62/2009 vp

PTK 62/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

62. TORSTAINA 4. KESÄKUUTA 2009

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (16.00—18.07, 21.58—22.21), puhemies Sauli Niinistö (18.07—20.02) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (20.02—21.58).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 28 edustajaa:

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Juha Hakola /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Krista Kiuru /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Esa Lahtela /sd
 • Jouko Laxell /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Astrid Thors /r
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Jyrki Yrttiaho /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 7 edustajaa:

 • Jyrki Yrttiaho /vas (16.16)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (16.16)
 • Antti Kaikkonen /kesk (16.40)
 • Tuula Väätäinen /sd (16.53)
 • Juha Hakola /kok (17.26)
 • Krista Kiuru /sd (18.36)
 • Esa Lahtela /sd (19.00)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

4.6. edustajat

 • Christina Gestrin /r
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Astrid Thors /r
 • Kimmo Tiilikainen /kesk

4. ja 5.6. edustaja

 • Mauri Pekkarinen /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2008

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 9/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

3) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2007

Ainoa käsittely

Kertomus  K 16/2008 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö.

Asiaa käsiteltäessä läsnä on myös valtioneuvoston oikeuskansleri Jaakko Jonkka.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

4) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2007

Ainoa käsittely

Kertomus  K 5/2008 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 4/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö.

Asiaa käsiteltäessä läsnä on myös eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio. Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 5) asiasta.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

5) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2008

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 4/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti perustuslakivaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 4) asian yhteydessä.]

6) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 38/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 6/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työ- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 63/3/2009

7) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 49/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 7/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 63/4/2009

8) Hallituksen esitys työpanokseen perustuvan osingon verotuksesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 47/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 8/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 20/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 63/2/2009

10) Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 44/2009 vp (Paula Sihto /kesk)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 5.6.2009 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 22.21.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​