Täysistunnon pöytäkirja 62/2010 vp

PTK 62/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

62. TIISTAINA 8. KESÄKUUTA 2010

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (14.00—16.01 ja 19.57—20.30), toinen varapuhemies Tarja Filatov (16.01—17.58) ja puhemies Sauli Niinistö (17.58—19.57).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 31 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Rakel Hiltunen /sd (s)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Bjarne Kallis /kd
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Katainen /kok
 • Sampsa Kataja /kok (s)
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Eero Lehti /kok (s)
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Håkan Nordman /r (s)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Erkki Pulliainen /vihr (s)
 • Kari Rajamäki /sd
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Minna Sirnö /vas (e)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Paula Lehtomäki /kesk (14.18)
 • Ulla-Maj Wideroos /r (15.49)

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Valtioneuvosto on 3.6.2010 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 17, 18/2010 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 17 ulkoasiainvaliokunnan sekä

asiasta U 18 valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Kertomukset

Ensimmäinen varapuhemies:

Kansaneläkelaitoksen valtuutetut ovat 11.5.2010 antaneet eduskunnalle toimintakertomuksensa vuodelta 2009 (K 2/2010 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Tarkastusvaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti tarkastusvaliokunnan varajäseneksi ed. Marjaana Koskisen.

2) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Rehula)

Keskustelu

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 2/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Esitellään sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehulan selvitys sidonnaisuuksistaan. Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Keskustelua ei syntynyt.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys vuoden 2010 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 62/2010 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 70/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 4) asiasta.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 71/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 72/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laeiksi eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain, rahoitusvakuuslain ja velkakirjalain 22 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 69/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 73/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lau- sunto.

8) Hallituksen esitys laeiksi alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen ja alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 74/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laeiksi Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä, patenttilain 67 §:n ja geenitekniikkalain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 75/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 76/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain 3 ja 19 c §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 25/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 9/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, sopimuksen soveltamisesta ja eräiden lakien kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 264/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 10/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys laeiksi arpajaislain sekä eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys arpajaislain sekä eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 96/2008 vp) täydentämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 96/2008 vp

Hallituksen esitys  HE 212/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laeiksi elintarvikelain ja Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 275/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 11/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 109/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2010 vp

Lakialoite  LA 112/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys laeiksi takuueläkkeestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 50/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 10/2010 vp

Lakialoite  LA 81/2008 vp, 27, 29/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisälty-vien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 59/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys laeiksi ihmisen eli-mien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n ja sairausvakuutuslain 7 luvun 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 276/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2010 vp

Lakialoite  LA 40/2009 vp

Toimenpidealoite  TPA 29/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 24/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 63/1/2010

20) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2011—2014

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 20/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 9.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 52/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 11/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 9.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 9.6.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 20.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen