Täysistunnon pöytäkirja 62/2013 vp

PTK 62/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

62. PERJANTAINA 31. TOUKOKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (13.00—13.05) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (15.01—15.02).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 23 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Thomas Blomqvist /r (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (s)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Olli Immonen /ps
 • Harri Jaskari /kok
 • Anne Kalmari /kesk
 • Annika Lapintie /vas
 • Antti Lindtman /sd
 • Lasse Männistö /kok
 • Pentti Oinonen /ps (e)
 • Heli Paasio /sd (e)
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Eero Reijonen /kesk
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Maria Tolppanen /ps (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Anu Urpalainen /kok
 • Jutta Urpilainen /sd

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 30.5.2013 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 56—61/2013 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 342, 347, 348, 350, 351, 357, 358, 360, 361, 364, 367, 368, 371, 372, 377, 382, 389/2013 vp.

__________

Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Opetusministeri Krista Kiuru, peruspalveluministeri Susanna Huovinen ja asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen ovat 30.5.2013 antaneet eduskuntaa varten selvitykset sidonnaisuuksistaan (VN 2/2013 vp).

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvoston jäseniksi nimitettyjen Pia Viitasen ja Susanna Huovisen tilalle on valittava kaksi jäsentä suureen valiokuntaan, varajäsen ulkoasiainvaliokuntaan, jäsen valtiovarainvaliokuntaan sekä varajäsen ympäristövaliokuntaan.

Valtioneuvoston jäseneksi nimitetty Susanna Huovinen pyytää vapautusta Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenyydestä.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

suuren valiokunnan varajäsenyydestä Mikael Jungner,

perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä Raimo Piirainen,

liikenne- ja viestintävaliokunnan varajäsenyydestä Tuula Peltonen ja

sivistysvaliokunnan jäsenyydestä Mikael Jungner sekä

ympäristövaliokunnan jäsenyydestä Sirpa Paatero.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täydennysvaalit toimitetaan tiistaina 4.6.2013 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään tiistaina 4.6.2013 kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Eduskunnan pankkivaltuuston täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti eduskunnan pankkivaltuuston jäseneksi Jukka Gustafssonin.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 51/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 10/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan tänään kello 15. Tämä sen johdosta, että hallintovaliokunnan mietintö, joka on tarkoitettu laitettavaksi pöydälle, ei ole vielä valmistunut.

Täysistunto keskeytettiin kello 13.05.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 15.01

Puhetta johti toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 15/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 4.6.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 15.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​