Täysistunnon pöytäkirja 63/2007 vp

PTK 63/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

63. TORSTAINA 11. LOKAKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 30 edustajaa:

 • Matti Ahde /sd
 • Claes Andersson /vas
 • Marko Asell /sd
 • Risto Autio /kesk
 • Thomas Blomqvist /r
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Katri Komi /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Juha Mieto /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Sanna Perkiö /kok
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Satu Taiveaho /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Antti Vuolanne /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ben Zyskowicz /kok

__________

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

11.10. edustajat

 • Jyrki Katainen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta isyysvapaan vuoksi:

11.10. edustaja

 • Risto Autio /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston kertomus yhtiön toiminnasta vuosilta 2005 ja 2006

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 16/2007 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi sijoituspalveluyrityksistä, laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 43/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin hallituksen esitykseen sisältyvien 1.—14. lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden 15. lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Laki kunnallisen eläkelain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 52/2007 vp (Matti Kangas /vas ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 71/2007 vp (Paavo Arhinmäki /vas ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

6) Laki tuloverolain 63 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 72/2007 vp (Raimo Vistbacka /ps ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

7) Laki autoverolain 51 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 73/2007 vp (Raimo Vistbacka /ps ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

8) Laki tupakkaverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 75/2007 vp (Mikko Kuoppa /vas ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

9) Laki lukiolain 28 ja 36 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 79/2007 vp (Mikko Kuoppa /vas ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

10) Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 80/2007 vp (Mikko Kuoppa /vas ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

11) Laki Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 82/2007 vp (Raija Vahasalo /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

12) Laki ympäristönsuojelulain 6 §:n ja ryhmäkannelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 83/2007 vp (Annika Lapintie /vas ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 85/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 6/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 72/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 5/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laeiksi elintarvikelain muuttamisesta ja Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun lain 1 §:n 2 momentin kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 70/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 20.11.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​