Täysistunnon pöytäkirja 63/2009 vp

PTK 63/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

63. PERJANTAINA 5. KESÄKUUTA 2009

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.01—14.04).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 35 edustajaa:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Jari Larikka /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Mikaela Nylander /r
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Sanna Perkiö /kok
 • Eero Reijonen /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Timo Soini /ps
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Satu Taiveaho /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Stefan Wallin /r
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Pekka Vilkuna /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

5.6. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Stefan Wallin /r
 • Jan Vapaavuori /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

5.6. edustaja

 • Kimmo Tiilikainen /kesk

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on 5.6.2009 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 86—89/2009 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 319, 353, 360, 361, 371—375, 378—389, 391, 394, 396—398, 400—402, 404, 406—409/2009 vp.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2010—2013

Äänestykset

Valtioneuvoston selonteko  VNS 3/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 9/2009 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon 3 johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 3.6.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 61/2/2009

Keskustelussa on ed. Heli Paasio ed. Kari Rajamäen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 1 mukaisen kannanoton, jossa on 6 kohtaa.

Ed. Matti Kauppila on ed. Esko-Juhani Tennilän kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 2 mukaisen kannanoton, jossa on 17 kohtaa.

Ed. Bjarne Kallis on ed. Toimi Kankaanniemen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 3 mukaisen kannanoton, jossa on 18 kohtaa.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Ehdotuksista äänestetään kohdittain mietintöä vastaan.

Ensin äänestetään ed. Matti Kauppilan ehdotuksen kehitysyhteistyömäärärahoja koskevasta 5. kohdasta samaa asiaa koskevaa ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksen 13. kohtaa vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Muista kohdista äänestetään kustakin mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Puheenvuoron saatuaan lausui

Kari Rajamäki /sd:

Arvoisa herra puhemies! Esitän, että ed. Paasion ehdotuksen lausumasta 1, joka koskee sitä, että hallituksen on annettava välittömästi eduskunnalle työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävä lisäbudjetti, äänestetään niin, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin on äänestänyt. Tämä on tässä suhdannetilanteessa välttämätön, ja SDP:n ryhmä vaatii tämän merkintää.

Sosialidemokraattisen ryhmän edustajat nousivat seisomaan.

Puhemies:

Hyvin riittää; merkitään tämä.

1) Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksen 5. kohdasta ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksen 13. kohtaa vastaan eduskunta hyväksyi ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksen 13. kohdan äänin

jaa 104, ei 52, tyhjiä 4; poissa 38.

( Ään. 1 )

2) Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksen 13. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 99, ei 58, tyhjiä 4; poissa 37.

( Ään. 2 )

Puhemies:

Seuraavaksi äänestetään ed. Heli Paasion ehdotuksen 1. kohdasta mietintöä vastaan, ja ed. Kari Rajamäen ehdotuksen mukaisesti pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä ed. Heli Paasion ehdotuksen 1. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 100, ei 62; poissa 36.

( Ään. 3 )

( liite1 )

Äänestyksessä ed. Heli Paasion ehdotuksen 2. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 98, ei 62; poissa 38.

( Ään. 4 )

Äänestyksessä ed. Heli Paasion ehdotuksen 3. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 100, ei 61; poissa 37.

( Ään. 5 )

Äänestyksessä ed. Heli Paasion ehdotuksen 4. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 100, ei 62; poissa 36.

( Ään. 6 )

Äänestyksessä ed. Heli Paasion ehdotuksen 5. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 100, ei 62; poissa 36.

( Ään. 7 )

Äänestyksessä ed. Heli Paasion ehdotuksen 6. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 100, ei 62; poissa 36.

( Ään. 8 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksen 1. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 99, ei 62; poissa 37.

( Ään. 9 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksen 2. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 62; poissa 35.

( Ään. 10 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksen 3. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 62; poissa 35.

( Ään. 11 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksen 4. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 61; poissa 36.

( Ään. 12 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksen 6. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 47, tyhjiä 13; poissa 37.

( Ään. 13 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksen 7. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 60; poissa 35.

( Ään. 14 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksen 8. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 100, ei 62; poissa 36.

( Ään. 15 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksen 9. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 62; poissa 35.

( Ään. 16 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksen 10. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 62; poissa 35.

( Ään. 17 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksen 11. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 62; poissa 35.

( Ään. 18 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksen 12. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 129, ei 28, tyhjiä 3; poissa 38.

( Ään. 19 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksen 13. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 56, tyhjiä 2; poissa 37.

( Ään. 20 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksen 14. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 36, tyhjiä 25; poissa 36.

( Ään. 21 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksen 15. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 62; poissa 35.

( Ään. 22 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksen 16. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 100, ei 62; poissa 36.

( Ään. 23 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksen 17. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 49, tyhjiä 1; poissa 38.

( Ään. 24 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksen 1. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 99, ei 26, tyhjiä 35; poissa 38.

( Ään. 25 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksen 2. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 100, ei 28, tyhjiä 34; poissa 36.

( Ään. 26 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksen 3. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 62; poissa 35.

( Ään. 27 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksen 4. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 62; poissa 35.

( Ään. 28 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksen 5. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 14, tyhjiä 36; poissa 35.

( Ään. 29 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksen 6. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 62; poissa 35.

( Ään. 30 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksen 7. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 61, tyhjiä 1; poissa 35.

( Ään. 31 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksen 8. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 24, tyhjiä 3; poissa 37.

( Ään. 32 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksen 9. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 62; poissa 35.

( Ään. 33 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksen 10. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 33, tyhjiä 27; poissa 37.

( Ään. 34 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksen 11. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 62; poissa 35.

( Ään. 35 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksen 12. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 100, ei 62; poissa 36.

( Ään. 36 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksen 14. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 99, ei 61; poissa 38.

( Ään. 37 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksen 15. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 100, ei 62; poissa 36.

( Ään. 38 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksen 16. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 99, ei 60, tyhjiä 2; poissa 37.

( Ään. 39 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksen 17. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 23, tyhjiä 37; poissa 37.

( Ään. 40 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksen 18. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 99, ei 61; poissa 38.

( Ään. 41 )

Puhemies:

Eduskunta on siis hyväksynyt valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta.

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 20/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 4.6.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 62/9/2009

Keskustelussa on ed. Anneli Kiljunen ed. Katja Taimelan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 107, ei 52, tyhjiä 1; poissa 38.

( Ään. 42 )

( liite2 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 38/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 6/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työ- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 4.6.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 62/6/2009

Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

5 a luvun 2 §

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa, ja se tarkoittaa pätkätyöntekijöitten ja lomautettujen aseman parantamista.

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Jukka Gustafssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 5 a luvun 2 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 99, ei 62, tyhjiä 1; poissa 36.

( Ään. 43 )

Eduskunta hyväksyi 5 a luvun 5 §:n ja luvun otsikon, 9 luvun 2 §:n ja luvun otsikon, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 49/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 7/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työ- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 4.6.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 62/7/2009

Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi 5 luvun 13 §:n ja luvun otsikon mietinnön mukaisina.

6 luvun 3 a §

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa, ja se tarkoittaa, että muutosturva ulotetaan koskemaan myös omaehtoista koulutusta.

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Jukka Gustafssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 6 luvun 3 a §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 100, ei 62; poissa 36.

( Ään. 44 )

Eduskunta hyväksyi 6 luvun 3 b ja 4 §:n ja luvun otsikon sekä 10 luvun 2 §:n mietinnön mukaisina.

10 luvun 3 §

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa, ja se tarkoittaa pätkätyöntekijöitten aseman parantamista.

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Jukka Gustafssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 10 luvun 3 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 100, ei 62; poissa 36.

( Ään. 45 )

Eduskunta hyväksyi 10 luvun 5 §:n mietinnön mukaisena.

10 luvun 6 §

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa, ja se tarkoittaa, ettei työttömyysturvan kestoa lyhennetä.

Jukka Gustafsson /sd:

Herra puhemies! Kannatan ed. Mustajärven tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Jukka Gustafssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 10 luvun 6 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 100, ei 62; poissa 36.

( Ään. 46 )

Eduskunta hyväksyi 10 luvun 10 §:n ja luvun otsikon, 11 luvun 4 §:n ja luvun otsikon, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5)  Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaali

Vaaleja

Puhemies:

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies valitaan neljän vuoden toimikaudeksi, joka alkaa 1.10.2009 ja päättyy 30.9.2013.

Edustajille on jaettu ote perustuslakivaliokunnan pöytäkirjasta, joka sisältää valiokunnan arvioinnin ilmoittautuneista. Tehtävään ilmoittautuneiden hakemukset ovat olleet nähtävillä keskuskansliassa.

Vaali toimitetaan kuten puhemiehen vaali, siis umpilipuin. Äänestyslipussa saa olla vain valittavan nimi niin selvästi ilmaistuna, ettei epäselvyyttä tarkoitetusta henkilöstä synny. Muunlainen äänestyslippu hylätään. Vaali toimitetaan yhtä uurnaa käyttäen. Edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä ja niin taitettuna, ettei lipun sisältö ole näkyvissä.

Vaalitoimituksessa avustamaan pyydän seuraavat edustajat: ed. Jukka Gustafsson, ed. Esko-Juhani Tennilä, ed. Ville Niinistö ja ed. Leena Rauhala.

Vaalitoimitus alkoi.

Puhemies:

Äänestyksen tulos julistetaan.

Sihteeri luki:

Äänestyksessä ovat ääniä saaneet Pajuoja 149 ääntä ja Andersson 3 ääntä. Lisäksi on jätetty 3 vaalilippua, joihin on merkitty nimet Jussi Pajunen, Jussi Pajunen ja Jussi Pajula, mutta kun tämän nimisiä henkilöitä ei ole ilmoittautunut tehtävään, on sanotut liput hylätty.

Puhemies:

Kun kansliapäällikkö Jussi Pajuoja on saanut äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista äänistä, on hänet valittu eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tehtävään toimikaudeksi, joka alkaa 1.10.2009 ja päättyy 30.9.2013.

6)  Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2008
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2008 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 11/2009 vp

Kertomus  K 12/2009 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 1/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 9.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 26/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 6/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 9.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 58/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 9.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laeiksi käräjäoikeuslain ja tuomareiden nimittämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 45/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 9/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 9.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 67/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 9.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi asuntosäästöpalkkion maksamisesta vuosina 2009—2011 ja laiksi omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 75/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 5/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 9.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 9.6.2009 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 14.04.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen