Täysistunnon pöytäkirja 63/2010 vp

PTK 63/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

63. KESKIVIIKKONA 9. KESÄKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.00—15.02), toinen varapuhemies Tarja Filatov (15.02—17.16 ja 18.11—19.00) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.16—18.11 ja 19.00—20.58).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 31 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Risto Autio /kesk (s)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Rakel Hiltunen /sd (s)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Timo Juurikkala /vihr (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Bjarne Kallis /kd
 • Matti Kangas /vas
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Krista Kiuru /sd
 • Timo V. Korhonen /kesk (e)
 • Seppo Kääriäinen /kesk (e)
 • Reijo Laitinen /sd (s)
 • Eero Lehti /kok (s)
 • Håkan Nordman /r (s)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Erkki Pulliainen /vihr (s)
 • Markku Rossi /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Minna Sirnö /vas (e)
 • Jacob Söderman /sd
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Satu Taiveaho /sd (e)
 • Pentti Tiusanen /vas (e)
 • Jutta Urpilainen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Jacob Söderman /sd (14.17)
 • Seppo Kääriäinen /kesk (17.16)

__________

Kertomukset

Puhemies:

Eduskunnan pankkivaltuusto on 7.4.2010 antanut eduskunnalle kertomuksensa vuodelta 2009 (K 15/2010 vp).

Eduskunnan oikeusasiamies on 19.4.2010 antanut eduskunnalle kertomuksensa vuodelta 2009 (K 14/2010 vp)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 24/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2010 vp

Puhemies:

Keskustelu asiasta päättyi 8.6.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 62/19/2010

Keskustelussa on ed. Toimi Kankaanniemi ed. Tarja Tallqvistin kannattamana tehnyt vastalauseen 3 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 98, ei 54; poissa 47.

( Ään. 1 )

Asian käsittely päättyi.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2011—2014

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 20/2010 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon 2 johdosta.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 7 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 64/2/2010

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 52/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 11/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 16/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 10/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 10.6.2010 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 20.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​