Täysistunnon pöytäkirja 63/2011 vp

PTK 63/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

63. KESKIVIIKKONA 2. MARRASKUUTA 2011

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.04—16.01 ja 20.01—21.15), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (16.01—17.28 ja 18.43—20.01) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.28—18.43).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 51 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Juho Eerola /ps (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (e)
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Jukka Gustafsson /sd (e)
 • Lars Erik Gästgivars /r (e)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Teuvo Hakkarainen /ps (s)
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Leena Harkimo /kok
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Harri Jaskari /kok (e)
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Johanna Karimäki /vihr (e)
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Krista Kiuru /sd
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Jukka Kärnä /sd (e)
 • Eero Lehti /kok (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Anne Louhelainen /ps (e)
 • Eeva Maria Maijala /kesk (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (e)
 • Silvia Modig /vas (e)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Petteri Orpo /kok (e)
 • Sirpa Paatero /sd (e)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Arto Pirttilahti /kesk (e)
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Simo Rundgren /kesk (e)
 • Janne Sankelo /kok (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Mikko Savola /kesk
 • Timo Soini /ps
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eero Suutari /kok (e)
 • Katja Taimela /sd (s)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Maria Tolppanen /ps (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Kauko Tuupainen /ps (s)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)
 • Pauliina Viitamies /sd (s)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Vuoden 2012 tuloveroasteikkolaki

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 22/2011 vp (Pirkko Ruohonen-Lerner /ps)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 1) asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen asioista 2)—12). Totean, että päiväjärjestyksen asiat 1)—7) sisältävät perussuomalaisten eduskuntaryhmän lakialoitteita ja asiat 8)—12) sisältävät keskustan eduskuntaryhmän lakialoitteita.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetin esittelypuheenvuoron käyttää Pirkko Ruohonen-Lerner. Keskustan eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetin esittelypuheenvuoron käyttää Kimmo Tiilikainen. Tämän jälkeen puheenvuoron käyttää valtiovarainministeri Jutta Urpilainen.

Etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

2) Laki varallisuusverosta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 23/2011 vp (Pirkko Ruohonen-Lerner /ps)

[Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

3) Laki arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 24/2011 vp (Pirkko Ruohonen-Lerner /ps)

[Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

4) Laki tuloverolain 23 ja 124 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 25/2011 vp (Pirkko Ruohonen-Lerner /ps)

[Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

5) Laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 26/2011 vp (Pirkko Ruohonen-Lerner /ps)

[Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

6) Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 27/2011 vp (Pirkko Ruohonen-Lerner /ps)

[Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

7) Laki opintotukilain 48 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 28/2011 vp (Pirkko Ruohonen-Lerner /ps)

[Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

8) Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 16/2011 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Laki työttömyysturvalain ja aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 17/2011 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Laki tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 18/2011 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

11) Laki vuoden 2012 tuloveroasteikoksi

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 19/2011 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

12)  Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 20/2011 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain 69 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 67/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 4/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 27/2011 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 3/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 ja 9 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 69/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Matkailun edistämiskeskuksesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 85/2011 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 5/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion osuudesta terveydenhuollon val- takunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kustannuksista ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 68/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 6/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 3.11.2011 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 21.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Timo Tuovinen

​​​​