Täysistunnon pöytäkirja 63/2012 vp

PTK 63/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

63. TORSTAINA 7. KESÄKUUTA 2012

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (16.00—17.29).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 37 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Jussi Halla-aho /ps (s)
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Olli Immonen /ps
 • Anne Kalmari /kesk (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Inkeri Kerola /kesk (e)
 • Katri Komi /kesk (s)
 • Martti Korhonen /vas (e)
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Päivi Lipponen /sd
 • Eeva Maria Maijala /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Silvia Modig /vas (e)
 • Riitta Myller /sd
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Mika Niikko /ps (e)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Simo Rundgren /kesk
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Matti Saarinen /sd (s)
 • Anni Sinnemäki /vihr (s)
 • Eero Suutari /kok
 • Raija Vahasalo /kok (e)
 • Peter Östman /kd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Päivi Lipponen /sd (16.17)

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 300, 306, 339, 375, 378, 381, 383—385, 387—389, 391, 393—395, 397, 398, 400—404, 406, 422/2012 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle kuntauudistuksen etenemisestä

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston tiedonanto  VNT 2/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan. Keskustelu asiasta päättyi 6.6.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 62/3/2012

Keskustelussa on Mari Kiviniemi Elsi Kataisen kannattamana ehdottanut, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi puhemiesneuvoston ehdotuksen äänin

jaa 118, ei 29; poissa 52.

( Ään. 1 )

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

3) Talousvaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti talousvaliokunnan jäseneksi Paula Lehtomäen ja varajäseneksi Arto Pirttilahden.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Uruguayn kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 40/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 11/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle lento- ja meripelastusyhteistyöstä arktisella alueella tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 17/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 10/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista, ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja merensuojelulain 7 §:n muuttamisesta sekä Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen II ja III liitteeseen tehdyn muutoksen hyväksymisestä ja laiksi muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 36/2012 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 2/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 47/2012 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 3/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Laki arvonlisäverolain 149 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 19/2012 vp (Esko Kiviranta /kesk)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

9) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2013—2016

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 12/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä annetun lain 27 §:n muuttamisesta ja rakennerahastolain 2 luvun kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 35/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 11/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkelain 21 §:n ja takuueläkkeestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 49/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 5/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 14 luvun 3 d §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 54/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 6/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 12.6.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 17.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​