Täysistunnon pöytäkirja 63/2014 vp

PTK 63/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

63. PERJANTAINA 6. KESÄKUUTA 2014

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.06—13.28).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 46 edustajaa:

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Markku Eestilä /kok
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Olli Immonen /ps (s)
 • Kalle Jokinen /kok (s)
 • Johanna Jurva /ps (s)
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Anne Kalmari /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Krista Kiuru /sd (s)
 • Laila Koskela /ps (s)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Merja Kuusisto /sd
 • Suna Kymäläinen /sd (s)
 • Annika Lapintie /vas
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Ville Niinistö /vihr
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Petteri Orpo /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Pekka Ravi /kok (e)
 • Juha Rehula /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ismo Soukola /ps
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eila Tiainen /vas
 • Jani Toivola /vihr
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Henna Virkkunen /kok
 • Pertti Virtanen /ps

__________

Muutokset valtioneuvoston kokoonpanossa

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tasavallan presidentti on tänään 6.6.2014 pyynnöstä vapauttanut luokanopettaja, kasvatustieteiden maisteri, kansanedustaja Jutta Pauliina Urpilaisen valtioneuvoston jäsenyydestä ja valtiovarainministerin tehtävästä sekä nimittänyt ja määrännyt puo-lueen puheenjohtaja, oikeustieteen kandidaatti Antti Juhani Rinteen valtioneuvoston jäseneksi ja valtiovarainministeriksi.

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 5.6.2014 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 79—82/2014 vp.

__________

Kansalaisaloite

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnalle on 6.6.2014 toimitettu kansalaisaloite Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (M 5/2014 vp).

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 280, 309, 311, 315, 316, 319—326, 339, 347/2014 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2013

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 5/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Keskustelu

Puhemies Eero Heinäluoma:

Aikataulusyistä johtuen — eduskunnan suuri valiokunta kokoontuu kello 13.30 — joudumme keskeyttämään tämän asian käsittelyn.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 64/16/2014

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Maanmittauslaitoksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 34/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 9/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 10.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 27/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 10/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 10.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle Luonnonvarakeskusta koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 33/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 11/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 39/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 6/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 10.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristönsuojelulaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 214/2013 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 3/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 10.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta annetun lain 8 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 78/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 4/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 10.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

8) Kansalaisaloite: Energiatodistuslain muuttaminen (KAA 1/2014 vp)

Mietintöjen pöydällepano

Muu asia  M 1/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 5/2014 vp

Lakialoite  LA 63/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 10.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 10.6.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen