Täysistunnon pöytäkirja 64/2007 vp

PTK 64/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

64. PERJANTAINA 12. LOKAKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 38 edustajaa:

 • Matti Ahde /sd
 • Marko Asell /sd
 • Risto Autio /kesk
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Heli Järvinen /vihr
 • Timo Kalli /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Jari Koskinen /kok
 • Merja Kyllönen /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Sanna Perkiö /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Petri Salo /kok
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Satu Taiveaho /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Antti Vuolanne /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Stefan Wallin /r
 • Ben Zyskowicz /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

12.10. edustajat

 • Suvi Lindén /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Matti Vanhanen /kesk

15. ja 16.10. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Heli Järvinen /vihr
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Matti Kauppila /vas
 • Sari Palm /kd
 • Erkki Tuomioja /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

12.10. edustajat

 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Saara Karhu /sd

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta isyysvapaan vuoksi:

12.10. edustaja

 • Risto Autio /kesk

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 12.10.2007 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 103—126/2007 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkittiin saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 271, 273, 274, 278, 281, 284, 288—290, 293, 295, 296, 304/2007 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 72/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 5/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laeiksi elintarvikelain muuttamisesta ja Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun lain 1 §:n 2 momentin kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 70/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 85/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 6/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 75/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2007 vp

Lakialoite  LA 62/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen