Täysistunnon pöytäkirja 64/2008 vp

PTK 64/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

64. TORSTAINA 5. KESÄKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 59 edustajaa:

 • Matti Ahde /sd
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Risto Autio /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Elsi Katainen /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo Korhonen /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Sanna Perkiö /kok
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Pia Viitanen /sd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Paavo Väyrynen /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Kimmo Tiilikainen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

5.6. edustajat

 • Anne Holmlund /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk

5. ja 6.6. edustajat

 • Markku Laukkanen /kesk
 • Kimmo Sasi /kok

5.—11.6. edustaja

 • Matti Vanhanen /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

__________

Puhetta ryhtyi johtamaan ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

__________

2) Hallituksen esitys Moldovan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 52/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 10/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 167/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 6/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 47/2008 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 2/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehdyn yleissopimuksen muutoksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 24/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 32/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 11/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laeiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain muuttamisesta ja henkilötietolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 19/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 3/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi kemikaalilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 50/2008 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 4/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi vihkimisoikeudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 14/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 5/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 17.18.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen