Täysistunnon pöytäkirja 64/2010 vp

PTK 64/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

64. TORSTAINA 10. KESÄKUUTA 2010

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (16.00—18.14).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 38 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Risto Autio /kesk (s)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Leena Harkimo /kok (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Rakel Hiltunen /sd (s)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd (s)
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Reijo Laitinen /sd (s)
 • Jari Larikka /kok (e)
 • Eero Lehti /kok (s)
 • Suvi Lindén /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Juha Mieto /kesk
 • Håkan Nordman /r (s)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Erkki Pulliainen /vihr (s)
 • Tero Rönni /sd
 • Minna Sirnö /vas (e)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 6 edustajaa:

 • Jari Larikka /kok (16.16)
 • Juha Mieto /kesk (16.19)
 • Eero Akaan-Penttilä /kok (16.24)
 • Juha Korkeaoja /kesk (16.25)
 • Tero Rönni /sd (17.00)
 • Suvi Lindén /kok (17.01)

__________

Kertomukset

Ensimmäinen varapuhemies:

Vähemmistövaltuutettu on 9.6.2010 antanut eduskunnalle kertomuksen ihmiskaupasta ja siihen liittyvistä ilmiöistä sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutumisesta Suomessa (K 17/2010 vp).

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2011—2014

Äänestykset

Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 20/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon 2 johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 9.6.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 63/2/2010

Keskustelussa on ed. Kari Rajamäki ed. Eero Heinäluoman kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 1 mukaisen kannanoton, jossa on 21 kohtaa.

Ed. Mikko Kuoppa on ed. Merja Kyllösen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 3 mukaisen kannanoton, jossa on 19 kohtaa.

Ed. Sari Palm on ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 2 mukaisen kannanoton, jossa on 3 kohtaa.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ehdotuksista äänestetään kohdittain.

Ympäristöministeriötä koskevat ed. Kari Rajamäen ehdotuksen 6. kohta ja ed. Mikko Kuopan ehdotuksen 17. kohta ovat sanamuotoeroista huolimatta saman sisältöisiä. Niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Ed. Mikko Kuopan ehdotuksen yliopistojen rahoitusta koskevasta 4. kohdasta äänestetään ed. Kari Rajamäen ehdotuksen samaa asiaa koskevaa 12. kohtaa vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Ed. Mikko Kuopan ehdotuksen puolustusmenoja koskevasta 18. kohdasta äänestetään ed. Kari Rajamäen ehdotuksen samaa asiaa koskevaa 14. kohtaa vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Muista kohdista äänestetään kustakin mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Vastalauseiden 1 ja 3 samansisältöiset ehdotukset

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksen 6. kohdasta ja ed. Mikko Kuopan ehdotuksen 17. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 54; poissa 42.

( Ään. 1 )

Vastalauseiden 1 ja 3 samoja asioita koskevat ehdotukset

1) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksen 4. kohdasta ed. Kari Rajamäen ehdotuksen 12. kohtaa vastaan eduskunta hyväksyi ed. Kari Rajamäen ehdotuksen 12. kohdan äänin

jaa 136, ei 20; poissa 43.

( Ään. 2 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksen 12. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 51; poissa 44.

( Ään. 3 )

1) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksen 18. kohdasta ed. Kari Rajamäen ehdotuksen 14. kohtaa vastaan eduskunta hyväksyi ed. Kari Rajamäen ehdotuksen 14. kohdan äänin

jaa 135, ei 16, tyhjiä 3; poissa 45.

( Ään. 4 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksen 14. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 51; poissa 44.

( Ään. 5 )

Vastalauseen 1 muut ehdotukset

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksen 1. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 52; poissa 43.

( Ään. 6 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksen 2. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 52; poissa 44.

( Ään. 7 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksen 3. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 52; poissa 44.

( Ään. 8 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksen 4. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 53; poissa 43.

( Ään. 9 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksen 5. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 52; poissa 44.

( Ään. 10 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksen 7. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 106, ei 49; poissa 44.

( Ään. 11 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksen 8. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 51; poissa 45.

( Ään. 12 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksen 9. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 102, ei 51; poissa 46.

( Ään. 13 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksen 10. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 52; poissa 46.

( Ään. 14 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksen 11. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 52; poissa 44.

( Ään. 15 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksen 13. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 50; poissa 46.

( Ään. 16 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksen 15. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 51; poissa 45.

( Ään. 17 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksen 16. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 52; poissa 44.

( Ään. 18 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksen 17. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 50; poissa 46.

( Ään. 19 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksen 18. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 102, ei 52; poissa 45.

( Ään. 20 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksen 19. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 102, ei 51; poissa 46.

( Ään. 21 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksen 20. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 52; poissa 44.

( Ään. 22 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksen 21. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 102, ei 53; poissa 44.

( Ään. 23 )

Vastalauseen 2 ehdotukset

Äänestyksessä ed. Sari Palmin ehdotuksen 1. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 10; poissa 47.

( Ään. 24 )

Äänestyksessä ed. Sari Palmin ehdotuksen 2. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 50; poissa 48.

( Ään. 25 )

Äänestyksessä ed. Sari Palmin ehdotuksen 3. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 52; poissa 46.

( Ään. 26 )

Vastalauseen 3 muut ehdotukset

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksen 1. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 96, ei 46; poissa 57.

( Ään. 27 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksen 2. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 52; poissa 46.

( Ään. 28 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksen 3. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 50; poissa 48.

( Ään. 29 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksen 5. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 51; poissa 47.

( Ään. 30 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksen 6. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 22, tyhjiä 28; poissa 46.

( Ään. 31 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksen 7. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 52; poissa 46.

( Ään. 32 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksen 8. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 102, ei 50; poissa 47.

( Ään. 33 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksen 9. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 50; poissa 48.

( Ään. 34 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksen 10. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 51; poissa 47.

( Ään. 35 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksen 11. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 52; poissa 46.

( Ään. 36 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksen 12. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 102, ei 49; poissa 48.

( Ään. 37 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksen 13. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 102, ei 51; poissa 46.

( Ään. 38 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksen 14. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 52; poissa 46.

( Ään. 39 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksen 15. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 51; poissa 47.

( Ään. 40 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksen 16. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 102, ei 48, tyhjiä 2; poissa 47.

( Ään. 41 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksen 19. kohdasta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 51; poissa 47.

( Ään. 42 )

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunta on siis hyväksynyt valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta.

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 16/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 10/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2009

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 14/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Ennen kuin aloitetaan keskustelu, minä pyydän nyt salia rauhoittumaan. Edustajat, olkaa hyvät, istuutukaa, niin että voimme seurata kollegamme käyttämää puheenvuoroa. Olkaa hyvät, rauhoittukaa. Yksityisiä keskusteluja käydään tämän salin ulkopuolella, ei täällä. Tämä koskee kaikkia.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kun ed. Sirpa Paatero on ehdottanut asian pöydällepanoa, pannaan asia työjärjestyksen mukaan pöydälle. Onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta?

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan sitä, että aika on ensi viikon tiistaina.

Keskustelu pöydällepanosta päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Sirpa Paatero ehdottanut, että asia pannaan pöydälle 15.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

Selonteko hyväksyttiin.

Ed. Sirpa Paateron ehdotus hyväksyttiin ja asia pantiin pöydälle 15.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

5) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2009

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 2/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laeiksi puoluelain, ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain ja rahankeräyslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 6/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 3/2010 vp

Lakialoite  LA 2/2007 vp, 7, 13/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 16.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laeiksi järjestyslain 22 §:n, järjestyksenvalvojista annetun lain ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 239/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 11/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 15.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain 134 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, viestintämarkkinalain 134 §:n ja televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 13/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 8/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 15.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laeiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain ja lääkelain 54 a ja 54 e §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 180/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2010 vp

Lakialoite  LA 111, 115, 133/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 15.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 15.6.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 18.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​