Täysistunnon pöytäkirja 64/2013 vp

PTK 64/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

64. KESKIVIIKKONA 5. KESÄKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.08—15.57) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.57—17.16).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 25 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Heikki Autto /kok
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Mika Kari /sd
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Annika Lapintie /vas
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Mats Nylund /r
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Petteri Orpo /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Simo Rundgren /kesk
 • Kristiina Salonen /sd
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Sofia Vikman /kok (s)
 • Pertti Virtanen /ps (s)
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 5 edustajaa:

 • Mika Kari /sd (14.37)
 • Sampsa Kataja /kok (14.38)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (14.40)
 • Aila Paloniemi /kesk (14.56)
 • Tuula Väätäinen /sd (15.42)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 15/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 4.6.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 63/4/2013

Yleiskeskustelussa on Ismo Soukola Elsi Kataisen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen sisältyvät lakiehdotukset.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjaa koskevasta Ismo Soukolan ehdotuksesta äänestetään valiokunnan ehdotusta vastaan.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi valiokunnan ehdotuksen äänin

jaa 94, ei 75; poissa 30.

( Ään. 1 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsitellään muutosehdotukset.

1. lakiehdotuksen 1 §

Ismo Soukola /ps:

Arvoisa herra puhemies! Tässä vaiheessa me emme tee vastalause-esityksiä, koska äskeisessä äänestyksessä eduskunta on päättänyt aloittaa liikenneturvallisuuden alasajon.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Koska muutosehdotuksia ei ole tehty, 1 § on hyväksytty mietinnön mukaisena.

Koska muiden vastalauseessa olevien muutosehdotusten hyväksyminen olisi vastoin eduskunnan nyt tekemää päätöstä, en katso voivani ottaa niitä käsittelyyn.

Puhemiehen menettely hyväksyttiin.

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 9/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 1/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 66/1/2013

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 43/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 10/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle kemikaalilaiksi sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 38/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 15/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2012

Ainoa käsittely

Kertomus  K 1/2013 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 3/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

6) Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle vuosilta 2011 ja 2012

Ainoa käsittely

Kertomus  K 9/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 11/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 8/2013 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 2/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 6.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 27/2013 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 3/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 6.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläinsuojelulain ja rikoslain 17 luvun 14 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 35/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 6.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 6.6.2013 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 17.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen