Täysistunnon pöytäkirja 64/2014 vp

PTK 64/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

64. TIISTAINA 10. KESÄKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.03—15.44), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.44—19.01) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (19.01—21.42).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 35 edustajaa:

 • Ritva Elomaa /ps (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Leena Harkimo /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • James Hirvisaari /m11
 • Harri Jaskari /kok
 • Johanna Jurva /ps (s)
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Inkeri Kerola /kesk (e)
 • Krista Kiuru /sd (s)
 • Kimmo Kivelä /ps (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Sanna Lauslahti /kok (e)
 • Päivi Lipponen /sd
 • Silvia Modig /vas (e)
 • Lea Mäkipää /ps (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mika Niikko /ps (e)
 • Mikaela Nylander /r (e)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Pekka Ravi /kok
 • Simo Rundgren /kesk
 • Arto Satonen /kok (e)
 • Ismo Soukola /ps
 • Alexander Stubb /kok
 • Jani Toivola /vihr
 • Raija Vahasalo /kok (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Pauliina Viitamies /sd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Ismo Soukola /ps (14.18)
 • Pekka Ravi /kok (14.22)
 • Simo Rundgren /kesk (14.43)

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää Jouni Backman vapautusta ulkoasiainvaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täydennysvaali toimitetaan huomenna keskiviikkona 11.6.2014 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona kello 11.

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää Miapetra Kumpula-Natri vapautusta talousvaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täydennysvaali toimitetaan torstaina 4.9.2014 kello 16 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään torstaina 4.9.2014 kello 13.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys ilmailulaiksi ja laiksi meripelastuslain 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 79/2014 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 80/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Teijon kansallispuistosta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 81/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastolaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 82/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

5) Kansalaisaloite: Energiatodistuslain muuttaminen (KAA 1/2014 vp)

Ensimmäinen käsittely

Muu asia  M 1/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 5/2014 vp

Lakialoite  LA 63/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Valiokunta ehdottaa, että kansalaisaloitteeseen sisältyvä lakiehdotus hylätään.

Päätökset

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä sekä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristönsuojelulaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 214/2013 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 3/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 65/2/2014

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta annetun lain 8 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 78/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 4/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 39/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 6/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Maanmittauslaitoksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 34/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 9/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 27/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 10/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 56/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle vaarallisten aineiden kuljetuksista suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 41/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 8/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 40/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 7/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rehulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 35/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 45 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 62/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2013

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 5/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Asian käsittely keskeytettiin 6.6.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 63/1/2014

Päätökset

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahankeräyslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 6/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 13/2014 vp

Lakialoite  LA 37/2013 vp, 13/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 27/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle syyteneuvottelua koskevaksi lainsäädännöksi ja syyttämättä jättämistä koskevien säännösten uudistamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 58/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 5/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

19) Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015— 2018

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Sveitsin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 67/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 14/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä sekä henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 21/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 15/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusselvityslaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 57/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 16/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion korvauksesta eräille internoiduille siviilihenkilöille

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 69/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 6/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

24) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 63/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 5/2014 vp

Lakialoite  LA 46/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain, Energiavirastosta annetun lain 1 ja 4 §:n sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 71 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 50/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 7/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

26) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 72/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 8/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

27) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 73/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 9/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

28) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy -nimisestä osakeyhtiöstä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 74/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

29) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelystä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 75/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 11/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

30) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Etelä-Konneveden kansallispuistosta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 37/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 6/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 11.6.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 21.42.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen