Täysistunnon pöytäkirja 65/2006 vp

PTK 65/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

65. MAANANTAINA 5. KESÄKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Lasse Hautala /kesk
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Huotari /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Roger Jansson /r
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Antero Kekkonen /sd
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Kalevi Olin /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Maija Perho /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Tanja Saarela /kesk
 • Jouko Skinnari /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Tapani Tölli /kesk
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Matti Ahde /sd
 • Jari Vilén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Tuija Nurmi /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tapani Tölli /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

5.6. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

5. ja 6.6. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk

5.—7.6. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

5.—9.6. edustaja

 • Eero Heinäluoma /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

5.6. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Huotari /vas
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Roger Jansson /r
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Kalevi Olin /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Jouko Skinnari /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Tapani Tölli /kesk
 • Unto Valpas /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Tuula Väätäinen /sd

5. ja 6.6. edustaja

 • Jere Lahti /kok

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 31. päivänä toukokuuta 2006 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 33—35/2006 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 33 osalta valtiovarainvaliokunnan,

asian U 34 osalta liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä

asian U 35 osalta sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 60/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laeiksi teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 26/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 6/2006 vp

Lakialoite  LA 29/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi ilmailulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 49/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 10/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys rautatielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 16/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 11/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys kaupallisia tavarankuljetuksia ja maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutusta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 24/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 12/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 35/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys valtion tuella rahoitettujen vuokra- ja osaomistusasuntojen asukasvalinnan sekä omistusasuntolainojen tuen myöntämisen perusteita koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 47/2006 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 4/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 68/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 15 ja 19 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 69/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 44/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 4/2006 vp

Lakialoite  LA 81/2003 vp, 80/2004 vp, 33/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 66/1/2006

11) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 luvun 4 §:n ja 7 luvun 3 §:n sekä työttömyysturvalain 2 luvun 20 §:n ja 7 luvun 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 45/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 5/2006 vp

Lakialoite  LA 15/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 43/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 6/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys laeiksi kuntalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 8/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 6/2006 vp

Lakialoite  LA 123/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 66/2/2006

14) Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 14 ja 19 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 42/2006 vp (Tapani Tölli /kesk ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

15) Lisätalousarvioaloitteet

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—106/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Ilmoitetaan, että edustajien tekemät lisätalousarvioaloitteet ovat nähtävillä eduskunnan kansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

Pyydän edustajia puheenvuorossaan mainitsemaan sen lisätalousarvioaloitteen nimen ja numeron, johon puheenvuoro liittyy.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja lisätalousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

16) Valtioneuvoston selonteko lähiajan energia- ja ilmastopolitiikan linjauksista — kansallinen strategia Kioton pöytäkirjan toimeenpanemiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 5/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 8/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 16.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen