Täysistunnon pöytäkirja 65/2010 vp

PTK 65/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

65. TIISTAINA 15. KESÄKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.02—16.01 ja 20.00—21.58), toinen varapuhemies Tarja Filatov (16.01—17.57 ja 21.58—23.13) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.57—20.00).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 43 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Matti Ahde /sd
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Thomas Blomqvist /r (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (e)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Juha Hakola /kok (e)
 • Lasse Hautala /kesk (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Hanna-Leena Hemming /kok (e)
 • Rakel Hiltunen /sd (s)
 • Reijo Kallio /sd (e)
 • Arja Karhuvaara /kok (e)
 • Johanna Karimäki /vihr (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Elsi Katainen /kesk (e)
 • Valto Koski /sd (e)
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Suvi Lindén /kok
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Petri Pihlajaniemi /kok (e)
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Veijo Puhjo /vas (e)
 • Erkki Pulliainen /vihr (s)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (s)
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Paula Sihto /kesk (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Tarja Tallqvist /kd (e)
 • Marja Tiura /kok (e)
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas (e)
 • Erkki Virtanen /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 9 edustajaa:

 • Erkki Virtanen /vas (14.17)
 • Heikki A. Ollila /kok (14.17)
 • Tapani Mäkinen /kok (14.22)
 • Matti Ahde /sd (16.41)
 • Unto Valpas /vas (17.07)
 • Tuija Nurmi /kok (17.31)
 • Veijo Puhjo /vas (17.50)
 • Tapani Tölli /kesk (20.48)
 • Valto Koski /sd (21.06)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on 11.6.2010 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 77—94/2010 vp.

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 10.6.2010 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 19, 20/2010 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asioista lausunto.

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 376, 394, 398, 402, 403, 405—410, 415—417, 420, 429, 432, 438, 452/2010 vp.

Kertomukset

Puhemies:

Valtiontalouden tarkastusvirasto on 14.6.2010 antanut eduskunnalle kertomuksen vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 Loviisan kunnallisvaaleissa (K 16/2010 vp).

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys terveydenhuoltolaiksi sekä laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain muuttamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 90/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

2) Hallituksen esitys laiksi huumausainelain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 93/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 59 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 77/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 21 luvun 16 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 78/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ja yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä sekä laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja laiksi rikoslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 79/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

6) Hallituksen esitys laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 80/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi Europolia koskevan päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 81/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys Antiguan ja Barbudan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 82/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys Dominican kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 83/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys Grenadan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 84/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys Saint Lucian kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 85/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys Euroopan unionin jäsenvaltioiden itselleen pidättämien kantopalkkioiden jakamista koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 86/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laiksi eläinlääkärin-ammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 87/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 89/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi sekä laiksi kansaneläkelain 11 ja 55 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 91/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys laiksi rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 92/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys laiksi lääkelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 94/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

18) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2009

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 14/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Asia pantiin pöydälle 10.6.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 64/4/2010

Paikalla on myös eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

19) Hallituksen esitys laeiksi järjestyslain 22 §:n, järjestyksenvalvojista annetun lain ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 239/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 11/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain 134 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, viestintämarkkinalain 134 §:n ja televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 13/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 8/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

21) Hallituksen esitys laeiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain ja lääkelain 54 a ja 54 e §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 180/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2010 vp

Lakialoite  LA 111, 115, 133/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

22) Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain 3 ja 19 c §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 25/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 9/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 66/1/2010

23) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 16/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 10/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

24) Hallituksen esitys laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 52/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 11/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

25) Hallituksen esitys Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, sopimuksen soveltamisesta ja eräiden lakien kumoamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 264/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 10/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 66/2/2010

26) Hallituksen esitys laiksi hätäkeskustoiminnasta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 262/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 12/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 16.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

27) Hallituksen esitys laiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 51/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 12/2010 vp

Lakialoite  LA 28/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 16.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

28) Hallituksen esitys laiksi kalastuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 29/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 13/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 54/2007 vp, 38/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 16.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

29) Hallituksen esitys laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 1/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 16.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

30) Hallituksen esitys laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 71/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 16.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

31) Hallituksen esitys aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 61/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 13/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 16.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraa-va täysistunto on huomenna keskiviikkona 16.6.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 23.13.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​