Täysistunnon pöytäkirja 65/2012 vp

PTK 65/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

65. KESKIVIIKKONA 13. KESÄKUUTA 2012

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (14.01—14.08).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 21 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa) (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Mika Kari /sd
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Katri Komi /kesk (s)
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Mika Lintilä /kesk
 • Anne Louhelainen /ps (e)
 • Jari Myllykoski /vas
 • Ville Niinistö /vihr
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps (p)
 • Matti Saarinen /sd (s)
 • Kristiina Salonen /sd (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (s)
 • Eero Suutari /kok (e)
 • Jani Toivola /vihr (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)

__________

Toimenpidealoitteet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto on 12.6.2012 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 10—22/2012 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Sivistysvaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti sivistysvaliokunnan jäseneksi Outi Alanko-Kahiluodon.

2) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2013—2016

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 12/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta selonteon johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 12.6.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 64/1/2012

Keskustelussa on Juha Väätäinen Pirkko Ruohonen-Lernerin kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 2 mukaisen kannanoton.

Mika Lintilä on Mikko Savolan kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 1 mukaisen kannanoton.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin äänestetään Mika Lintilän ehdotuksesta Juha Väätäisen ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta valiokunnan ehdotusta vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Mika Lintilän ehdotuksesta Juha Väätäisen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Juha Väätäisen ehdotuksen äänin

jaa 138, ei 37; poissa 24.

( Ään. 1 )

2) Äänestyksessä Juha Väätäisen ehdotuksesta valiokunnan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta äänin

jaa 108, ei 68, tyhjiä 2; poissa 21.

( Ään. 2 )

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle eläkelaitosten vakavaraisuutta koskevien säännösten muuttamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 9/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 12.6.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 64/12/2012

Keskustelussa on Jyrki Yrttiaho Hanna Mäntylän kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Anu Vehviläinen on Juha Rehulan kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin on päätettävä lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 127, ei 52; poissa 20.

( Ään. 3 )

( liite1 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Anu Vehviläisen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 68, tyhjiä 2; poissa 21.

( Ään. 4 )

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen linja euroalueen talouskriisissä

Ainoa käsittely

Välikysymys  VK 5/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 34/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 13/2012 vp

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden takia pöydälle seuraavaan, tänään 13.6.2012 pidettävään toiseen täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 14.15.

Täysistunto lopetettiin kello 14.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen