Täysistunnon pöytäkirja 65/2013 vp

PTK 65/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

65. TORSTAINA 6. KESÄKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.03—19.00) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (19.00—20.55).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 23 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Teuvo Hakkarainen /ps (s)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Arja Juvonen /ps
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Annika Lapintie /vas
 • Eero Lehti /kok
 • Anne Louhelainen /ps (s)
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Pia Viitanen /sd (e)
 • Pertti Virtanen /ps (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (16.28)
 • Rakel Hiltunen /sd (16.56)
 • Erkki Tuomioja /sd (16.59)
 • Tapani Mäkinen /kok (17.08)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Valtioneuvoston selvitys pohjoismaisesta turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevasta yhteistyöstä; täysistunnon ajankohtaiskeskustelua varten

Keskustelu

Valtioneuvoston selvitys  UTP 13/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt käydään puhemiesneuvoston 24.5.2013 tekemän päätöksen mukaisesti keskustelu pohjoismaisesta turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevasta yhteistyöstä.

Keskustelu alkaa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Timo Soinin, ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojan ja puolustusministeri Carl Haglundin puheenvuoroilla. Niiden jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään 3 minuutin puheenvuoroin. Tämän jälkeen puhemies myöntää harkintani mukaan enintään 2 minuutin mittaisia puheenvuoroja, jotka varataan P-painiketta käyttäen. Tämän lisäksi puhemies myöntää harkintansa mukaan myös 1 minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 27/2013 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 3/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläinsuojelulain ja rikoslain 17 luvun 14 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 35/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 8/2013 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 2/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 21/2013 vp (Vesa-Matti Saarakkala /ps ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 7.6.2013 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 20.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen