Täysistunnon pöytäkirja 65/2014 vp

PTK 65/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

65. KESKIVIIKKONA 11. KESÄKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.03—16.46), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.46—18.57) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (18.57—21.44).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 26 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Rakel Hiltunen /sd
 • James Hirvisaari /m11
 • Harri Jaskari /kok
 • Johanna Jurva /ps (s)
 • Inkeri Kerola /kesk (e)
 • Krista Kiuru /sd (s)
 • Anna Kontula /vas (e)
 • Merja Kyllönen /vas
 • Lea Mäkipää /ps (s)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (e)
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (s)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Timo Soini /ps
 • Alexander Stubb /kok
 • Jani Toivola /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Anu Urpalainen /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Mauri Pekkarinen /kesk (15.10)
 • Anu Urpalainen /kok (15.21)
 • Rakel Hiltunen /sd (15.44)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi Jutta Urpilaisen.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristönsuojelulaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 214/2013 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 3/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 10.6.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 64/6/2014

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Päätökset

1. lakiehdotus

2 luvun 13 §

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pyydän edustajia ottamaan paikkansa, koska puheenvuorot pyydetään seisomaan nousten ja täältä ei pysty erottamaan, kuka pyytää puheenvuoroa ja kuka on muuten vain ylhäällä. — Edustaja Maijala, olkaa hyvä.

Eeva-Maria  Maijala  /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen esityksen.

Martti Mölsä /ps:

Arvoisa puhemies! Perussuomalaisten vastalauseen 1 mukaisesti esitän, että lakiehdotus hyväksytään muutoin mietinnön mukaisena paitsi 2 luvun 13 § poistetaan.

Mirja  Vehkaperä  /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Maijalan tekemää esitystä.

Juha Väätäinen /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Mölsän tekemää esitystä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eeva-Maria Maijala on Mirja Vehkaperän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Martti Mölsä on Juha Väätäisen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin äänestetään pykälän sisältöä koskevasta ehdotuksesta ja sen jälkeen pykälän poistamista koskevasta ehdotuksesta.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä pykälän sisältöä koskevasta Eeva-Maria Maijalan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi pykälän mietinnön mukaisena äänin

jaa 102, ei 65; poissa 32.

( Ään. 1 )

2) Äänestyksessä pykälän poistamista koskevasta Martti Mölsän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 2 luvun 13 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 103, ei 62; poissa 34.

( Ään. 2 )

Eduskunta hyväksyi 1.—19., 21.—28. ja 30.—36. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 20. ja 29. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015—2018

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta selonteon johdosta.

Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään nopeatahtisena siten, että ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Muut ennalta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä, ja niiden pituus on myös enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät tuon saman enintään 5 minuuttia.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 66/1/2014

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahankeräyslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 6/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 13/2014 vp

Lakialoite  LA 37/2013 vp, 13/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 27/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Sveitsin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 67/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 14/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä sekä henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 21/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 15/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusselvityslaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 57/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 16/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle syyteneuvottelua koskevaksi lainsäädännöksi ja syyttämättä jättämistä koskevien säännösten uudistamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 58/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 5/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion korvauksesta eräille internoiduille siviilihenkilöille

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 69/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 6/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle Luonnonvarakeskusta koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 33/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 11/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien 1.—9. ja 11.—19. lakiehdotuksen sekä mietinnössä ehdotetun uuden 20. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän 10. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 63/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 5/2014 vp

Lakialoite  LA 46/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain, Energiavirastosta annetun lain 1 ja 4 §:n sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 71 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 50/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 7/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 72/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 8/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 73/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 9/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelystä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 75/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 11/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi 1.—5. ja 7.—10. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 6. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy -nimisestä osakeyhtiöstä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 74/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Etelä-Konneveden kansallispuistosta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 37/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 6/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 66/2/2014

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta ja sosiaalihuoltolain 2 a §:n kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 61/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 17/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tullilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 24/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 18/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 220/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 19/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 25/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 12.6.2014 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 21.44.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen