Täysistunnon pöytäkirja 66/2007 vp

PTK 66/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

66. KESKIVIIKKONA 17. LOKAKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 43 edustajaa:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Juha Hakola /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Anne Kalmari /kesk
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Juha Mieto /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mats Nylund /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Pentti Oinonen /ps
 • Reijo Paajanen /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Sari Palm /kd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Pekka Ravi /kok
 • Eero Reijonen /kesk
 • Tanja Saarela /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Satu Taiveaho /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Paavo Väyrynen /kesk
 • Stefan Wallin /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Unto Valpas /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

17.10. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Thomas Blomqvist /r
 • Juha Hakola /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Juha Mieto /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Reijo Paajanen /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Sari Palm /kd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Paavo Väyrynen /kesk

17. ja 18.10. edustajat

 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Stefan Wallin /r

17.—21.10. edustaja

 • Hannes Manninen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

16.—19.10. edustaja

 • Satu Taiveaho /sd

17.10. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Tanja Saarela /kesk

__________

Tarkastusvaliokunnan jäsenet

Puhemies:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Ulla-Maj Wideroos vapautusta tarkastusvaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tarkastusvaliokunnan täydennysvaali toimitetaan huomenna torstaina 18.10.2007 kello 16 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna torstaina kello 13.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Hallituksen esitys laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 75/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2007 vp

Lakialoite  LA 62/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 65/1/2007

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

7 §

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 7 § saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1, jolloin ensimmäisen lapsen lapsilisä nostetaan toisen lapsen lapsilisän tasolle.

Marjaana  Koskinen  /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Anneli Kiljusen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Anneli Kiljunen on ed. Marjaana Koskisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 7 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 95, ei 57; poissa 47.

( Ään. 1 )

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksyttiin keskustelutta.

Eduskunta yhtyi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2)  Hallituksen esitys arvopapereiden verottamiseen liittyvien eräiden säännösten muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 59/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 9/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 68/1/2007

3) Hallituksen esitys laiksi arkistolain 1 ja 14 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 66/2007 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 2/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 38/2007 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5)  Hallituksen esitys laeiksi maatalouden rakennetuista, valtakunnallisen maaseudun kehittämisen ja tutkimuksen sekä maa- ja elintarviketalouden tutkimuksen rahoituksesta sekä eräiden maaseudun kehittämiseen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 113/2007 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 6) asiasta.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

6) Hallituksen esitys porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 112/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

7) Hallituksen esitys laiksi yhteismetsälain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 111/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn yleissopimuksen ja siihen vuonna 2001 liitetyn pöytäkirjan tiettyjen määräysten soveltamisesta Euroopan unionin sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 14/2007 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 5/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään lakivaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Sopimus hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 72/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 5/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laeiksi elintarvikelain muuttamisesta ja Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun lain 1 §:n 2 momentin kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 70/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 85/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 6/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Laki tupakkaverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 69/2007 vp (Tuija Nurmi /kok)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

13) Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 95/2007 vp (Eero Lehti /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

14) Laki ammattikorkeakoululain 24 §:n ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 96/2007 vp (Arja Karhuvaara /kok)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

15) Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain 4 §:n ja luottolaitostoiminnasta annetun lain 26 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 103/2007 vp (Miapetra Kumpula-Natri /sd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja eräiden tehtävien siirtämisestä työ- ja elinkeinoministeriöön

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 54/2007 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 3/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä sisäasiainministeriöön koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 90/2007 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 4/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys laiksi eräiden virkojen perustamisesta ja eräiden virkojen lakkauttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 94/2007 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys laiksi teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 45/2007 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä valtiovarainministeriöön koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 56/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 17.23.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​