Täysistunnon pöytäkirja 66/2009 vp

PTK 66/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

66. TORSTAINA 11. KESÄKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (16.04—18.00 ja 21.59—0.17), toinen varapuhemies Johannes Koskinen (18.00—19.58 ja 0.17—2.09) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (19.58—21.59).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 37 edustajaa:

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Juha Hakola /kok
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Ilkka Kantola /sd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Krista Kiuru /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Jouko Laxell /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Sanna Perkiö /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Timo Soini /ps
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Tommy Tabermann /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Marja Tiura /kok
 • Lenita Toivakka /kok
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Pia Viitanen /sd
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Pertti Virtanen /ps

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 6 edustajaa:

 • Anni Sinnemäki /vihr (16.48)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (16.49)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (18.43)
 • Hannes Manninen /kesk (21.49)
 • Krista Kiuru /sd (23.18)
 • Juha Korkeaoja /kesk (0.54)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

11.6. edustajat

 • Suvi Lindén /kok
 • Sanna Perkiö /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk

11. ja 12.6. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Ilkka Kantola /sd
 • Tuulikki Ukkola /kok

11.—13.6. edustajat

 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Tommy Tabermann /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Pia Viitanen /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

9.6. edustaja

 • Kari Kärkkäinen /kd

11.6. edustaja

 • Sari Sarkomaa /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi passilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 234/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 9/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 10.6.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 65/5/2009

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 3, 3 a — 3 c, 4, 4 a, 5, 5 a — 5 c ja 6 §:n mietinnön mukaisina.

6 a §

Maarit Feldt-Ranta /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon kuin sillä on vastalauseessa 1.

Unto Valpas /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Feldt-Rannan ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Maarit Feldt-Ranta on ed. Unto Valppaan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Maarit Feldt-Rannan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 6 a §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 106, ei 44; poissa 49.

( Ään. 1 )

Eduskunta hyväksyi 10, 11, 14, 15, 17—19, 21, 22, 24, 25 ja 29 §:n, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

2. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 3, 10 a, 15 ja 16 §:n mietinnön mukaisina.

16 a §

Unto Valpas /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan vastalauseen 2 mukaisesti, että pykälä poistetaan.

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Valppaan ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Unto Valpas on ed. Veijo Puhjon kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 16 a §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 108, ei 43, tyhjiä 1; poissa 47.

( Ään. 2 )

Eduskunta hyväksyi 19, 23, 37 ja 40 §:n, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi 3.—5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 84/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 11/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 10.6.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 65/6/2009

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

2. lakiehdotus

33 §, jota ei ole mietinnössä

Pirkko Ruohonen-Lerner /ps:

Arvoisa herra puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, jota olen vastalauseessani esittänyt. Pykälä koskee alkoholin mielikuvamainonnan kieltämistä Ranskan mallin mukaisesti.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Ruohonen-Lernerin järkevää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Pirkko Ruohonen-Lerner on ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että 33 § hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 33 §:ää, äänin

jaa 119, ei 33; poissa 47.

( Ään. 3 )

Eduskunta hyväksyi 34, 50 a ja 50 b §:n ja 8 luvun otsikon, 57, 58, 60 ja 60 a — 60 c §:n, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän 3. lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden 4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 85/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 10.6.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 65/7/2009

Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

11 luvun 8 §

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen esityksen, joka tarkoittaa sitä, että kassat velvoitetaan maksamaan vähintään 80 prosenttia etuudesta ennakkona.

Jyrki Yrttiaho /vas:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Virtasen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Erkki Virtanen on ed. Jyrki Yrttiahon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Erkki Virtasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 11 luvun 8 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 103, ei 50; poissa 46.

( Ään. 4 )

Eduskunta hyväksyi 11 luvun otsikon sekä voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 68/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2009 vp

Lakialoite  LA 31/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valiokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 10.6.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 65/8/2009

Yleiskeskustelussa on ed. Anneli Kiljunen ed. Jyrki Yrttiahon kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 1 sisältyvät lakiehdotukset.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Käsittelyn pohjaa koskevasta ed. Annelin Kiljusen ehdotuksesta äänestetään valiokunnan ehdotusta vastaan.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi valiokunnan ehdotuksen äänin

jaa 96, ei 56; poissa 47.

( Ään. 5 )

Puhemies:

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 52/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 8/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 10.6.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 65/9/2009

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 2 luvun 8 §:n ja luvun otsikon, 4 luvun 2 §:n ja luvun otsikon ja 5 luvun 1 a §:n mietinnön mukaisina.

5 luvun 5 §

Jouko Skinnari /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä kuuluisi vastalauseen mukaisesti.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Skinnarin tekemää hyvää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Jouko Skinnari on ed. Matti Kankaan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Jouko Skinnarin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 5 luvun 5 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 103, ei 49; poissa 47.

( Ään. 6 )

Eduskunta hyväksyi 5 luvun 6—8 §:n, 12, 16, 18, 19 ja 21—23 §:n ja luvun otsikon, 9 luvun 7, 17 ja 18 §:n ja luvun otsikon sekä voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi 2. ja 3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 7/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2009 vp

Lakialoite  LA 13, 26/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan sen jälkeen, kun päiväjärjestyksen 8) asia on keskusteltu. Silloin siis käydään äänestykset kummastakin asiasta peräjälkeen aloittaen tästä nyt keskustellusta asiasta.

8) Hallituksen esitys laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 26/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan sen jälkeen, kun päiväjärjestyksen 7) asiaan liittyvät äänestykset on suoritettu. Sitten siirrytään tämän asiakohdan äänestyksiin.

__________

7) Hallituksen esitys yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 7/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2009 vp

Lakialoite  LA 13, 26/2009 vp

Puhemies:

Yleiskeskustelu asiasta päättyi aiemmin tässä täysistunnossa.

Yleiskeskustelussa on ed. Tuula Peltonen ed. Jacob Södermanin kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 1 sisältyvät lakiehdotukset.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Käsittelyn pohjaa koskevasta ehdotuksesta äänestetään valiokunnan ehdotusta vastaan.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi valiokunnan ehdotuksen äänin

jaa 81, ei 43; poissa 75.

( Ään. 7 )

Puhemies:

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 1 ja 2 §:n mietinnön mukaisina.

3 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1. Katsomme, että hallituksen tulisi korostaa myös yliopistojen taloudellista itsenäisyyttä.

Pauliina Viitamies /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen esityksen.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Tuula Peltonen on ed. Pauliina Viitamiehen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ed. Paavo Arhinmäki on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ensin äänestetään ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksesta ed. Tuula Peltosen ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksesta ed. Tuula Peltosen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Tuula Peltosen ehdotuksen äänin

jaa 113, ei 14; poissa 72.

( Ään. 8 )

2) Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 3 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 85, ei 41; poissa 73.

( Ään. 9 )

Eduskunta hyväksyi 4 ja 5 §:n ja 1 luvun otsikon ja 6—9 §:n mietinnön mukaisina.

10 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän vastalauseiden 1 ja 2 mukaisesti, että pykälä hylätään.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Peltosen ehdotusta. Se on myös meidän vastalauseemme mukainen.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Tuula Peltonen on ed. Paavo Arhinmäen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 10 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 91, ei 38; poissa 70.

( Ään. 10 )

Eduskunta hyväksyi 11 ja 12 §:n ja 2 luvun otsikon ja 13 §:n mietinnön mukaisina.

14 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Pauliina Viitamies /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Teen ehdotuksen, että pykälä saa vastalauseen 3 mukaisen muodon.

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Tuula Peltonen on ed. Pauliina Viitamiehen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ed. Paavo Arhinmäki on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ed. Leena Rauhala on ed. Kari Kärkkäisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ensin äänestetään ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksesta ed. Tuula Peltosen ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta ed. Leena Rauhalan ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksesta ed. Tuula Peltosen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Tuula Peltosen ehdotuksen äänin

jaa 114, ei 15; poissa 70.

( Ään. 11 )

2) Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta ed. Leena Rauhalan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Leena Rauhalan ehdotuksen äänin

jaa 89, ei 40; poissa 70.

( Ään. 12 )

3) Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 14 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 81, ei 49; poissa 69.

( Ään. 13 )

15 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Pauliina Viitamies /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Teen esityksen, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 3.

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Tuula Peltonen on ed. Pauliina Viitamiehen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ed. Paavo Arhinmäki on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ed. Leena Rauhala on ed. Kari Kärkkäisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Keskustelu päättyi.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ensin äänestetään ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksesta ed. Tuula Peltosen ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta ed. Leena Rauhalan ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksesta ed. Tuula Peltosen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Tuula Peltosen ehdotuksen äänin

jaa 115, ei 14; poissa 70.

( Ään. 14 )

2) Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta ed. Leena Rauhalan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Leena Rauhalan ehdotuksen äänin

jaa 89, ei 41; poissa 69.

( Ään. 15 )

3) Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 15 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 81, ei 49; poissa 69.

( Ään. 16 )

16 §

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Paavo Arhinmäki on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 16 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 111, ei 18; poissa 70.

( Ään. 17 )

17 §

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Teen esityksen, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 3.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Arhinmäen ehdotusta.

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Paavo Arhinmäki on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ed. Leena Rauhala on ed. Kari Kärkkäisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ensin äänestetään ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksesta ed. Leena Rauhalan ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksesta ed. Leena Rauhalan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Leena Rauhalan ehdotuksen äänin

jaa 109, ei 21; poissa 69.

( Ään. 18 )

2) Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 17 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 103, ei 27; poissa 69.

( Ään. 19 )

18 §

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Teen esityksen, että tämä 18 § saa sen muodon, joka on näissä kaikissa vastalauseissa sama.

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan ehdotusta.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan, jos asia on näin.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Leena Rauhala on ed. Tuula Peltosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 18 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 81, ei 49; poissa 69.

( Ään. 20 )

Eduskunta hyväksyi 19—21 §:n mietinnön mukaisina.

22 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Pauliina Viitamies /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa muodon, joka on vastalauseessa 3.

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Tuula Peltonen on ed. Pauliina Viitamiehen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ed. Paavo Arhinmäki on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ed. Leena Rauhala on ed. Kari Kärkkäisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ensin äänestetään ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksesta ed. Tuula Peltosen ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta ed. Leena Rauhalan ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksesta ed. Tuula Peltosen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Tuula Peltosen ehdotuksen äänin

jaa 116, ei 14; poissa 69.

( Ään. 21 )

2) Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta ed. Leena Rauhalan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Leena Rauhalan ehdotuksen äänin

jaa 89, ei 41; poissa 69.

( Ään. 22 )

3) Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 22 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 81, ei 49; poissa 69.

( Ään. 23 )

23 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Pauliina Viitamies /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Tuula Peltonen on ed. Pauliina Viitamiehen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 23 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 87, ei 43; poissa 69.

( Ään. 24 )

24 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1. Korostamme yliopistoyhteisön valtaa.

Pauliina Viitamies /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Tuula Peltonen on ed. Pauliina Viitamiehen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ed. Paavo Arhinmäki on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ensin äänestetään ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksesta ed. Tuula Peltosen ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksesta ed. Tuula Peltosen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Tuula Peltosen ehdotuksen äänin

jaa 116, ei 14; poissa 69.

( Ään. 25 )

2) Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 24 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 87, ei 43; poissa 69.

( Ään. 26 )

25 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Pauliina Viitamies /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Tuula Peltonen on ed. Pauliina Viitamiehen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ed. Paavo Arhinmäki on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ensin äänestetään ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksesta ed. Tuula Peltosen ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksesta ed. Tuula Peltosen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Tuula Peltosen ehdotuksen äänin

jaa 114, ei 15; poissa 70.

( Ään. 27 )

2) Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 25 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 89, ei 41; poissa 69.

( Ään. 28 )

26 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Pauliina Viitamies /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Tuula Peltonen on ed. Pauliina Viitamiehen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ed. Paavo Arhinmäki on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ensin äänestetään ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksesta ed. Tuula Peltosen ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksesta ed. Tuula Peltosen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Tuula Peltosen ehdotuksen äänin

jaa 117, ei 14; poissa 68.

( Ään. 29 )

2) Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 26 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 88, ei 43; poissa 68.

( Ään. 30 )

Eduskunta hyväksyi 27—30 §:n ja 3 luvun otsikon mietinnön mukaisina.

31 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1. Haluamme, että henkilöstön kelpoisuusehdoista säädetään asetuksella.

Puhemies:

Toivoisin jälleen, että voitaisiin suhteellisen rauhallisessa tunnelmassa hoitaa nämä äänestykset. Se hivenen häiritsee, kun jatkuvasti kuuluu tänne soraääniä sieltä täältä.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Ymmärrän, että laki herättää soraääniä. Sen vuoksi kannatan ...

Puhemies:

Ne soraäänet eivät liity nyt lakiin osaksikaan.

Puhuja:

No niin, mutta siitä huolimatta kannatan ed. Peltosen esitystä, joka on saman sisältöinen kuin vastalauseessa 2.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Peltosen esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Tuula Peltonen on ed. Paavo Arhinmäen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 31 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 82, ei 49; poissa 68.

( Ään. 31 )

32 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1. Haluamme, että myös virkasuhde olisi mahdollinen.

Pauliina Viitamies /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa muodon, joka on vastalauseessa 3.

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Tuula Peltonen on ed. Pauliina Viitamiehen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ed. Paavo Arhinmäki on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ed. Leena Rauhala on ed. Kari Kärkkäisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ensin äänestetään ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksesta ed. Tuula Peltosen ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta ed. Leena Rauhalan ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksesta ed. Tuula Peltosen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Tuula Peltosen ehdotuksen äänin

jaa 115, ei 15; poissa 69.

( Ään. 32 )

2) Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta ed. Leena Rauhalan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Leena Rauhalan ehdotuksen äänin

jaa 90, ei 41; poissa 68.

( Ään. 33 )

3) Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 32 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 82, ei 49; poissa 68.

( Ään. 34 )

Eduskunta hyväksyi 33—35 §:n ja 4 luvun otsikon sekä 36 ja 37 §:n mietinnön mukaisina.

38 §

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Paavo Arhinmäki on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 38 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 108, ei 23; poissa 68.

( Ään. 35 )

Eduskunta hyväksyi 39 ja 40 §:n mietinnön mukaisina.

41 §

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Paavo Arhinmäki on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 41 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 108, ei 23; poissa 68.

( Ään. 36 )

Eduskunta hyväksyi 42—47 §:n ja 5 luvun otsikon mietinnön mukaisina.

48 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Pauliina Viitamies /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Tuula Peltonen on ed. Pauliina Viitamiehen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ed. Paavo Arhinmäki on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ensin äänestetään ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksesta ed. Tuula Peltosen ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksesta ed. Tuula Peltosen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Tuula Peltosen ehdotuksen äänin

jaa 117, ei 14; poissa 68.

( Ään. 37 )

2) Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 48 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 89, ei 41; poissa 69.

( Ään. 38 )

49 §

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Paavo Arhinmäki on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 49 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 114, ei 15; poissa 70.

( Ään. 39 )

Eduskunta hyväksyi 50—59 §:n ja 6 luvun otsikon, 60—67 §:n ja 7 luvun otsikon, 68—75 §:n ja 8 luvun otsikon, 76—81 §:n ja 9 luvun otsikon, 82—86 §:n ja 10 luvun otsikon, 87—93 §:n ja 11 luvun otsikon, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 2. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 1—5 §:n mietinnön mukaisina.

6 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa muodon, joka on vastalauseessa 3, ja nämä ovat saman sisältöiset — siis kannatan ed. Peltosen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Tuula Peltonen on ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 6 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 82, ei 49; poissa 68.

( Ään. 40 )

Eduskunta hyväksyi 7—9 §:n mietinnön mukaisina.

10 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1. Haluamme turvata henkilöstön aseman siirtymäaikana.

Pauliina Viitamies /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa vastalauseen 3 mukaisen muodon.

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Tuula Peltonen on ed. Pauliina Viitamiehen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ed. Leena Rauhala on ed. Kari Kärkkäisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ensin äänestetään ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta ed. Tuula Peltosen ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta ed. Tuula Peltosen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Tuula Peltosen ehdotuksen äänin

jaa 123, ei 8; poissa 68.

( Ään. 41 )

2) Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 10 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 81, ei 49; poissa 69.

( Ään. 42 )

Eduskunta hyväksyi 11—17 §:n, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien 3.—6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 26/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2009 vp

Puhemies:

Yleiskeskustelu asiasta päättyi aikaisemmin tässä täysistunnossa.

Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi 3 §:n mietinnön mukaisena.

4 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Paavo Arhinmäki /vas:

Herra puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Tuula Peltonen on ed. Paavo Arhinmäen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 4 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 82, ei 49; poissa 68.

( Ään. 43 )

Eduskunta hyväksyi 7, 9 ja 11 §:n mietinnön mukaisina.

13 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Tuula Peltonen on ed. Paavo Arhinmäen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 13 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 87, ei 43; poissa 69.

( Ään. 44 )

Eduskunta hyväksyi 17, 18, 20—23 ja 26 §:n mietinnön mukaisina.

26 b §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että tämä pykälä saa muodon, joka on vastalauseessa.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Tuula Peltonen on ed. Paavo Arhinmäen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 26 b §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 94, ei 37; poissa 68.

( Ään. 45 )

Eduskunta hyväksyi 27 ja 29 §:n mietinnön mukaisina.

30 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Tuula Peltonen on ed. Paavo Arhinmäen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 30 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 91, ei 40; poissa 68.

( Ään. 46 )

Eduskunta hyväksyi 31, 41 ja 42 §:n mietinnön mukaisina.

42 a §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Tuula Peltonen on ed. Paavo Arhinmäen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 42 a §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 82, ei 48; poissa 69.

( Ään. 47 )

42 b §, jota ei ole mietinnössä

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että hyväksytään uusi 42 b § siinä muodossa kuin on vastalauseessa.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Tuula Peltonen on ed. Paavo Arhinmäen kannattamana ehdottanut, että lakiin lisätään vastalauseen mukainen 42 b §.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 42 b §:ää, äänin

jaa 81, ei 48; poissa 70.

( Ään. 48 )

Eduskunta hyväksyi 43 a ja 43 b §:n, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi taksiliikennelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 82/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 13/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

10) Valtioneuvoston selonteko kotouttamislain toimeenpanosta

Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 8/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon 4/2008 vp johdosta.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Sellaisia nyt ei varmaan kaivatakaan; näillä varatuilla puheenvuoroilla päästään pitkälle.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 69/1/2009

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

11) Laki sairausvakuutuslain 10 luvun 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 39/2009 vp (Jari Larikka /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Laki sairausvakuutuslain muuttami-sesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 49/2009 vp (Anna-Maja Henriksson /r ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään perjantaina 12.6.2009 kello 13.

Täysistunto lopetettiin perjantaina 12.6.2009 kello 2.09.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen