Täysistunnon pöytäkirja 66/2010 vp

PTK 66/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

66. KESKIVIIKKONA 16. KESÄKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.02—15.56 ja 19.57—21.56), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.56—18.00 ja 21.56—22.30) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (18.31—19.57).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 29 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Tarja Filatov /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Juha Hakola /kok (e)
 • Leena Harkimo /kok
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Hanna-Leena Hemming /kok (e)
 • Rakel Hiltunen /sd (s)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Reijo Kallio /sd (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Katainen /kok
 • Martti Korhonen /vas
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Suvi Lindén /kok
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Tuija Nurmi /kok (e)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Sanna Perkiö /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr (s)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (s)
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Marja Tiura /kok (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Leena Harkimo /kok (14.50)
 • Tarja Filatov /sd (17.50)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain 3 ja 19 c §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 25/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 9/2010 vp

Puhemies:

Keskustelu asiasta päättyi 15.6.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 65/22/2010

Keskustelussa on ed. Veijo Puhjo ed. Pentti Tiusasen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Veijo Puhjon ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 132, ei 31; poissa 36.

( Ään. 1 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, sopimuksen soveltamisesta ja eräiden lakien kumoamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 264/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 10/2010 vp

Puhemies:

Ensin päätetään maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä rajajokisopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta. Keskustelu asiasta päättyi 15.6.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 65/25/2010

Keskustelussa on ed. Esko-Juhani Tennilä ed. Mikko Kuopan kannattamana ehdottanut, että sopimus ja lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Ehdotan, että sopimuksesta ja lakiehdotuksesta päätetään yhdessä.

Menettelytapa hyväksyttiin

Puhemies:

Joka hyväksyy sopimuksen ja lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on sopimus ja lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi rajajokisopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 141, ei 20, tyhjiä 2; poissa 36.

( Ään. 2 )

( liite1 )

Sopimuksen ainoa käsittely ja lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laeiksi puoluelain, ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain ja rahankeräyslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 6/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 3/2010 vp

Lakialoite  LA 2/2007 vp, 7, 13/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 67/2/2010

4) Hallituksen esitys laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 71/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi hätäkeskustoiminnasta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 262/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 12/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 67/3/2010

6) Hallituksen esitys laiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta
Lakialoite laiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 51/2010 vp

Lakialoite  LA 28/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 12/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen ja lakialoitteeseen pohjautuvan lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 61/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 13/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi kalastuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 29/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 13/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 54/2007 vp, 38/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 1/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys kilpailulaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 88/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

11) Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 41/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2010 vp

Lakialoite  LA 42, 126/2008 vp, 98/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 17.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

12) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2009

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 8/2010 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 2/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 17.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

13) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2009

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 9/2010 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 3/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 17.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

14) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2009

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 10/2010 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 4/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 17.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

15) Valtion tilinpäätöskertomus 2009
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2009 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 11/2010 vp

Kertomus  K 13/2010 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 5/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 17.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

16) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 uusituissa kunnallisvaaleissa Karkkilassa, Kauniaisissa ja Vihdissä

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 12/2010 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 6/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 17.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys laeiksi metsälain ja rikoslain 48 a luvun 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 266/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 12/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 17.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 65/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 17.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys laiksi huumausainelain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 93/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 16/2010 vp

Lakialoite  LA 23/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 17.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys laeiksi kiinnitysluottopankkitoiminnasta ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 42/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 12/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 17.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 17.6.2010 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 22.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen