Täysistunnon pöytäkirja 66/2011 vp

PTK 66/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

66. KESKIVIIKKONA 9. MARRASKUUTA 2011

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.03—15.59) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (15.59—17.53).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 43 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (e)
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Jouni Backman /sd
 • Juho Eerola /ps (e)
 • Markku Eestilä /kok (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Harri Jaskari /kok (e)
 • Mikael Jungner /sd (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Pia Kauma /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Pauli Kiuru /kok (e)
 • Martti Korhonen /vas (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Jari Lindström /ps (e)
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Markus Lohi /kesk (e)
 • Silvia Modig /vas
 • Outi Mäkelä /kok
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Markku Mäntymaa /kok (e)
 • Martti Mölsä /ps (e)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Sirpa Paatero /sd (e)
 • Sari Palm /kd (e)
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Leena Rauhala /kd (e)
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr (e)
 • Juha Sipilä /kesk (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Kari Tolvanen /kok (e)
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Pertti Virtanen /ps (e)
 • Ville Vähämäki /ps (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Outi Mäkelä /kok (14.52)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Talousarvioaloitteet

Lähetekeskustelu

Talousarvioaloite  TAA 1—407, 409—550/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Talousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Ilmoitan, että edustaja Pirkko Ruohonen-Lerner on peruuttanut talousarvioaloitteen TAA 408/2011 vp.

Talousarvioaloitteet ovat tänään nähtävillä eduskunnan kansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

Päätökset

Talousarvioaloitteet lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 34/2011 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 4/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tasavallan presidentin palkkiosta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 35/2011 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 25/2011 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 2/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain 69 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 67/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 4/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 27/2011 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 3/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 ja 9 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 69/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 68/1/2011

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 71/2011 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Matkailun edistämiskeskuksesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 85/2011 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 5/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 10.11.2011 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 17.53.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​