Täysistunnon pöytäkirja 66/2012 vp

PTK 66/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

66. KESKIVIIKKONA 13. KESÄKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.16—15.42 ja 20.09—21.54), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.42—18.01 ja 21.54—23.53) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (18.01—20.09).

Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon, sekä seuraavat 3 edustajaa:

 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Jari Myllykoski /vas
 • Ville Niinistö /vihr
 • Täysistunnon kuluessa ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

  • Mika Lintilä /kesk (16.40)
  • Anne Louhelainen /ps (18.24)

  __________

  PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

  1) Hallituksen linja euroalueen talouskriisissä

  Ainoa käsittely

  Välikysymys  VK 5/2012 vp

  Puhemies Eero Heinäluoma:

  Nyt annetaan vastaus Timo Soinin ym. välikysymykseen hallituksen linjasta euroalueen talouskriisissä.

  Valtioneuvoston vastauksen jälkeen käydään keskustelu välikysymyksen johdosta. Keskustelun ensimmäisen puheenvuoron käyttää Timo Soini. Sen jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 7 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

  Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Samoin puhemiesneuvosto on suosittanut, että valtioneuvoston puheenvuoron enimmäispituus olisi 15 minuuttia, samoin myös välikysymyksen ensimmäisen allekirjoittajan puheenvuoron enimmäispituus 15 minuuttia.

  Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

  Asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 67/1/2012

  2) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 34/2012 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 13/2012 vp

  Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

  Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

  Esittelypuheenvuoron pitää edustaja Rajamäki valtiovarainvaliokunnan puolesta.

  Päätökset

  Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

  3) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2011

  Mietintöjen pöydällepano

  Kertomus  K 1/2012 vp

  Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 8/2012 vp

  Mietintö pantiin pöydälle 14.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

  4) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2011

  Mietintöjen pöydällepano

  Kertomus  K 3/2012 vp

  Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 9/2012 vp

  Mietintö pantiin pöydälle 14.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

  5) Hallituksen esitys eduskunnalle kokonaisvaltaisesta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian tasavallan välillä tehdyn puitesopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 20/2012 vp

  Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 10/2012 vp

  Mietintö pantiin pöydälle 14.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

  6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maantielain muuttamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 39/2012 vp

  Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 6/2012 vp

  Mietintö pantiin pöydälle 14.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

  7) Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Filippiinien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 46/2012 vp

  Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 7/2012 vp

  Mietintö pantiin pöydälle 14.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

  8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 12/2012 vp

  Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2012 vp

  Mietintö pantiin pöydälle 14.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

  9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain muuttamisesta ja yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 27/2012 vp

  Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 2/2012 vp

  Mietintö pantiin pöydälle 14.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

  10) Hallituksen esitys eduskunnalle voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä tehdyn yhteistyöpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 56/2012 vp

  Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 11/2012 vp

  Mietintö pantiin pöydälle 14.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

  11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 28/2012 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 14/2012 vp

  Mietintö pantiin pöydälle 14.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

  12) Hallituksen esitys eduskunnalle veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Guatemalan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 51/2012 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 16/2012 vp

  Mietintö pantiin pöydälle 14.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

  13) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n ja tuloverolain 33 c §:n muuttamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 58/2012 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 17/2012 vp

  Mietintö pantiin pöydälle 14.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

  14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vaaratiedotteesta ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 31/2012 vp

  Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 12/2012 vp

  Mietintö pantiin pöydälle 14.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

  15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 1 ja 12 §:n muuttamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 30/2012 vp

  Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 6/2012 vp

  Mietintö pantiin pöydälle 14.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

  16) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain sekä valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 29/2012 vp

  Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 8/2012 vp

  Mietintö pantiin pöydälle 14.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

  __________

  Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

  Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 14.6.2012 kello 16.

  Täysistunto lopetettiin kello 23.53.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Seppo Tiitinen