Täysistunnon pöytäkirja 66/2013 vp

PTK 66/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

66. PERJANTAINA 7. KESÄKUUTA 2013

Puhetta johti toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (13.00—13.31).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 26 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Thomas Blomqvist /r
 • Markku Eestilä /kok
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Teuvo Hakkarainen /ps (s)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Anne Holmlund /kok
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Antti Kaikkonen /kesk (s)
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Esko Kurvinen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pentti Oinonen /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Heli Paasio /sd
 • Tom Packalén /ps
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Pekka Ravi /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (s)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Jyrki Yrttiaho /vr (s)

__________

Hallituksen esitykset

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Valtioneuvosto on 6.6.2013 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 62—70/2013 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet edustajille jaetussa luettelossa mainitut vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 320, 322, 336, 352, 359, 362, 365, 373, 374, 378, 379, 381, 383, 410/2013 vp.

__________

Kertomukset

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Valtiontalouden tarkastusvirasto on 30.5.2013 antanut eduskunnalle erilliskertomuksen valtion vuoden 2012 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta (K 14/2013 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta se-kä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 9/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 1/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 5.6.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 64/2/2013

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Päätökset

1. lakiehdotuksen 17 §

Ritva  Elomaa  /ps:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä hyväksytään siinä muodossa kuin se on vastalauseessa 2.

Kimmo  Kivelä  /ps:

Kunnioitettu puhemies! Pyydän saada kannattaa edustaja Elomaan esitystä.

Keskustelu päättyi.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Ritva Elomaa on Kimmo Kivelän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Ritva Elomaan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen 17 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 135, ei 37; poissa 27.

( Ään. 1 )

1. lakiehdotuksen voimaantulosäännös

Inkeri Kerola /kesk:

Arvoisa puhemies! Esitän, että voimaantulosäännös saa sen muodon kuin vastalauseessa 1.

Tuomo Puumala /kesk:

Herra puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Inkeri Kerola on Tuomo Puumalan kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Inkeri Kerolan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen voimaantulosäännöksen mietinnön mukaisena äänin

jaa 102, ei 58, tyhjiä 1; poissa 38.

( Ään. 2 )

__________

Kauko Tuupainen /ps:

Arvoisa puheenjohtaja! Jostakin syystä tämä ei-napin painaminen ei minulta onnistunut. Tarkoitus oli äänestää "ei".

Pertti Virtanen /ps:

Sama asia kuin Tuupaisella ja ilmeisesti edustaja Kettusellakin on — ettei tarvitse vanhemman herran nousta.

Pentti Kettunen /ps:

Arvoisa puhemies! Käytän omaa puhevaltaani täällä ja ilmoitan, että minä myöskin olisin äänestänyt "ei".

Esko Kiviranta /kesk:

Tarkoitus oli äänestää "ei".

Eero Reijonen /kesk:

Arvoisa puhemies! "Ei"-napit ovat tänään hieman jumissa, eli tarkoitukseni oli äänestää "ei", mutta nappi ei toiminut.

Maria Tolppanen /ps:

Arvoisa puhemies! Ei-nappi ei mennyt päälle, kun painoin sitä. Eli äänestin "ei".

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Ovatko nyt kaikki ne halukkaat ilmoittaneet, jotka eivät saaneet painettua ei-nappulaa? — Asia merkitään.

__________

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2012

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 4/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Keskustelu

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 67/18/2013

3) Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle aluehallintouudistuksen toimeenpanosta ja toteutuksesta

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 8/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 23/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 16/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 11.6.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.31.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​