Täysistunnon pöytäkirja 67/2007 vp

PTK 67/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

67. TORSTAINA 18. LOKAKUUTA 2007

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 31 edustajaa:

 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Kalmari /kesk
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Pekka Ravi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Satu Taiveaho /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Astrid Thors /r
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Stefan Wallin /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Rakel Hiltunen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

18. ja 19.10. edustaja

 • Astrid Thors /r

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

17.—19.10. edustaja

 • Maria Guzenina-Richardson /sd

18.10. edustaja

 • Sanna Lauslahti /kok

18. ja 19.10. edustaja

 • Merja Kyllönen /vas

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Tarkastusvaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on tarkastusvaliokunnan täydennysvaali.

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti tarkastusvaliokunnan jäseneksi ed. Risto Aution.

Asian käsittely päättyi.

__________

Puhetta ryhtyi johtamaan toinen varapuhemies Johannes Koskinen.

__________

3) Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja eräiden tehtävien siirtämisestä työ- ja elinkeinoministeriöön

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 54/2007 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 3/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 4)—6) asiasta eli koko siitä paketista, joka käsittelee työministeriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön yhdistämistä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 68/3/2007

4) Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä sisäasiainministeriöön koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 90/2007 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 4/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 68/3/2007

5) Hallituksen esitys laiksi eräiden virkojen perustamisesta ja eräiden virkojen lakkauttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 94/2007 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 68/4/2007

6) Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä valtiovarainministeriöön koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 56/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 68/5/2007

7) Hallituksen esitys laiksi teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 45/2007 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 10 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 57/2007 vp (Christina Gestrin /r ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 86/2007 vp (Merja Kyllönen /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 10) ja 11) asiasta.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Laki asumistukilain 15 §:n ja toimeentulotukilain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 97/2007 vp (Erkki Virtanen /vas ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

11) Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n ja sairausvakuutuslain sekä toimeentulotukilain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 98/2007 vp (Erkki Virtanen /vas ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Laki lapsilisälain 7 ja 21 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 102/2007 vp (Erkki Virtanen /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys Suomen ja Tanskan välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 73/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 5/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 19.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen