Täysistunnon pöytäkirja 67/2009 vp

PTK 67/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

67. PERJANTAINA 12. KESÄKUUTA 2009

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.00—13.06).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 94 edustajaa:

 • Esko Ahonen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Risto Autio /kesk
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Juha Hakola /kok
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Anne Kalmari /kesk
 • Ilkka Kantola /sd
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jari Larikka /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Jari Leppä /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Päivi Lipponen /sd
 • Juha Mieto /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Olli Nepponen /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Mats Nylund /r
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Sanna Perkiö /kok
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Petri Salo /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Minna Sirnö /vas
 • Timo Soini /ps
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Jacob Söderman /sd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Marja Tiura /kok
 • Lenita Toivakka /kok
 • Tapani Tölli /kesk
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Pia Viitanen /sd
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Paavo Väyrynen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

12.6. edustajat

 • Esko Ahonen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Risto Autio /kesk
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Heli Järvinen /vihr
 • Timo Kalli /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Anne Kalmari /kesk
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Elsi Katainen /kesk
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Merja Kuusisto /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Jari Leppä /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Håkan Nordman /r
 • Mats Nylund /r
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Raimo Vistbacka /ps

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

12.6. edustajat

 • Sari Sarkomaa /kok
 • Minna Sirnö /vas

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta äitiysvapaan vuoksi:

12.6.2009—9.4.2010 edustaja

 • Johanna Ojala-Niemelä /sd

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 12.6.2009 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 90—101/2009 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 376, 377, 390, 392, 393, 395, 403, 405, 410—414, 416—437, 440, 445, 447, 450, 451, 456, 459/2009 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 58/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laeiksi käräjäoikeuslain ja tuomareiden nimittämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 45/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 9/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 67/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi asuntosäästöpalkkion maksamisesta vuosina 2009—2011 ja laiksi omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 75/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 5/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2009

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2009 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 5/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 16.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

6) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2008

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 5/2009 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 2/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 15.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

7) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2008

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 6/2009 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 3/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 15.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

8) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2008

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 7/2009 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 4/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 15.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

9) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2008

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 9/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 22/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 15.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi maanantaina 15.6.2009 kello 12.

Täysistunto lopetettiin kello 13.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen