Täysistunnon pöytäkirja 67/2011 vp

PTK 67/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

67. TORSTAINA 10. MARRASKUUTA 2011

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (16.01—17.22).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 38 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (e)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Juho Eerola /ps (e)
 • Markku Eestilä /kok (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Tarja Filatov /sd (s)
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Harri Jaskari /kok (e)
 • Mikael Jungner /sd (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Pia Kauma /kok
 • Pauli Kiuru /kok (e)
 • Jukka Kopra /kok (s)
 • Martti Korhonen /vas (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Jari Lindström /ps (e)
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Markus Lohi /kesk (e)
 • Martti Mölsä /ps (e)
 • Mikaela Nylander /r (s)
 • Sirpa Paatero /sd (e)
 • Sari Palm /kd (e)
 • Leena Rauhala /kd (e)
 • Markku Rossi /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr (e)
 • Juha Sipilä /kesk (e)
 • Eero Suutari /kok
 • Jani Toivola /vihr
 • Kari Tolvanen /kok (e)
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Pertti Virtanen /ps (e)
 • Ville Vähämäki /ps (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Jani Toivola /vihr (16.29)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 29/2011 vp (Esko Kiviranta /kesk)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

3)  Laki käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 31/2011 vp (Juha Väätäinen /ps ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 51/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 7/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 15.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alusliikennepalvelulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 32/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 5/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 15.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 41/2011 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 15.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 11.11.2011 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 17.22.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen