Täysistunnon pöytäkirja 68/2002 vp

PTK 68/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

68. KESKIVIIKKONA 29. TOUKOKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Eva Biaudet /r
 • Mikko Elo /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Matti Huutola /vas
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Timo Ihamäki /kok
 • Kari Kantalainen /kok
 • Juha Karpio /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Hannes Manninen /kesk
 • Jukka Mikkola /sd
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Kirsi Piha /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Katja Syvärinen /vas
 • Ilkka Taipale /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Jari Vilén /kok
 • Lasse Virén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Iivo Polvi /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

29.5. edustajat

 • Eva Biaudet /r
 • Martti Korhonen /vas
 • Suvi Lindén /kok
 • Jukka Mikkola /sd
 • Jari Vilén /kok

29.—31.5. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

29.5. edustaja

 • Matti Huutola /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

29.5. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Arto Seppälä /sd
 • Katja Syvärinen /vas

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtion liikelaitosten tulos- ja omistajaohjaus, Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 8/2002 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

(Hälinää) Pyydän arvoisia edustajia istuutumaan ja rauhoittumaan ja kuuntelemaan puheenvuoroa.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

2) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2001

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 5/2002 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

3) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2001

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 6/2002 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

4) Laki investointivarauksista

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 52/2002 vp (Esa Lahtela /sd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

5) Laki arvonlisäverolain 59 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite   LA 53/2002 vp (Lauri Oinonen /kesk ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

6) Laki sotilasvammalain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 55/2002 vp (Niilo Keränen /kesk ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Laki opintotukilain 11 ja 14 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 56/2002 vp (Leena Rauhala /kd)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

8) Laki säteilylain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 57/2002 vp (Pertti Hemmilä /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

9) Lisätalousarvioaloitteet

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—21/2002 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Ilmoitetaan, että edustajien tekemät lisätalousarvioaloitteet ovat nähtävinä keskuskansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

Pyydän edustajia puheenvuorossaan mainitsemaan sen lisätalousarvioaloitteen nimen ja numeron, johon puheenvuoro liittyy.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja lisätalousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi alkoholilain muuttamisesta; Hallituksen esitys alkoholilain muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 24/2001 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 24/2001 vp, 50/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 9/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi mallioikeuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 6/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 12/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys 84. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymien merenkulkijoiden työaikaa ja alusten miehitystä koskevan yleissopimuksen ja kauppa-aluksissa noudatettavaa vähimmäistasoa koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 63/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 2/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laiksi henkilöstörahastolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 24/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 3/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on huomenna torstaina kello 18, kyselytunti huomenna kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 18.49.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen