Täysistunnon pöytäkirja 68/2006 vp

PTK 68/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

68. TORSTAINA 8. KESÄKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nmenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Antero Kekkonen /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Eero Lankia /kesk
 • Jouko Laxell /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Simo Rundgren /kesk
 • Tanja Saarela /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Astrid Thors /r
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Tapani Tölli /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Suvi Lindén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

8.6. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk

9.6. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Harry Wallin /sd

14.6. edustaja

 • Jan-Erik Enestam /r

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

8.6. edustaja

 • Marja Tiura /kok

10.—18.6. edustaja

 • Tanja Saarela /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

8.6. edustajat

 • Susanna Haapoja /kesk
 • Anne Huotari /vas
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk

8. ja 9.6. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Eero Lankia /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk

9.6. edustajat

 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Astrid Thors /r

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 8. päivänä kesäkuuta 2006 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 70—81/2006 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 306, 319, 323—327, 329—333, 335/2006 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta ja laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 56/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 74, 76/2005 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 1) asia.

Asiassa suoritettava äänestys tapahtuu ensi tiistain istunnossa.

2) Hallituksen esitys Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 67/2006 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle tulevaisuusvaliokuntaa lukuun ottamatta kaikkien muiden valiokuntien tulee antaa asiasta lausunto 31. päivään lokakuuta 2006 mennessä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 67/2/2006

Keskustelussa on ed. Esko-Juhani Tennilä ed. Matti Kauppilan kannattamana ehdottanut, että myös tulevaisuusvaliokunnan tulee antaa asiasta lausunto ulkoasiainvaliokunnalle.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Puhemiesneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa tarkistanut aikaisempaa valiokuntaanlähettämisehdotustaan ja ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle kaikkien muiden valiokuntien tulee antaa asiasta lausunto 31. päivään lokakuuta 2006 mennessä.

Puhemiesneuvoston tarkistettu ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle kaikkien muiden valiokuntien tulee antaa asiasta lausunto 31. päivään lokakuuta 2006 mennessä.

__________

__________

Puhetta ryhtyy johtamaan toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

__________

4) Hallituksen esitys uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 109/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 7/2006 vp

Lakialoite  LA 70, 147/2003 vp

Toimenpidealoite  TPA 50/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy talousvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain 56 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 7/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 10/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Lakialoite laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 14 ja 19 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Lakialoite  LA 42/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 10/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakialoitteeseen sisältyvä lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 32/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 11/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 33/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 60/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys laeiksi teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 26/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 6/2006 vp

Lakialoite  LA 29/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys laiksi ilmailulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 49/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 10/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys rautatielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 16/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 11/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys kaupallisia tavarankuljetuksia ja maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutusta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 24/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 12/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys laiksi maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 35/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys valtion tuella rahoitettujen vuokra- ja osaomistusasuntojen asukasvalinnan sekä omistusasuntolainojen tuen myöntämisen perusteita koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 47/2006 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 4/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

16) Hallituksen esitys Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja näiden valtioiden kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten voimaansaattamislakien kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 218/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 8/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

17) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2005

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 8/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 8/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

18) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2005

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 9/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 9/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

19) Valtioneuvoston selonteko maatalouspolitiikasta

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 7/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 226/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2006 vp

Lakialoite  LA 72/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 215/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 12/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi maanantaina kello 12.

Täysistunto lopetetaan kello 18.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​