Täysistunnon pöytäkirja 68/2009 vp

PTK 68/2009 vp

Tarkistettu veriso 2.0

68. MAANANTAINA 15. KESÄKUUTA 2009

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (12.01—14.04, 17.57——19.57 ja 21.56—0.07), puhemies Sauli Niinistö (14.04—16.01 ja 19.57—21.56) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (16.01—17.57).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 64 edustajaa:

 • Marko Asell /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Heli Järvinen /vihr
 • Timo Kalli /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Anne Kalmari /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Ulla Karvo /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Jouko Laxell /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Olli Nepponen /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Markku Rossi /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Petri Salo /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Astrid Thors /r
 • Marja Tiura /kok
 • Lenita Toivakka /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Stefan Wallin /r
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Pertti Virtanen /ps
 • Paavo Väyrynen /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 15 edustajaa:

 • Jutta Urpilainen /sd (12.18)
 • Johannes Koskinen /sd (12.18)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (12.20)
 • Martti Korhonen /vas (12.21)
 • Leena Rauhala /kd (12.49)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (13.47)
 • Raija Vahasalo /kok (13.51)
 • Petri Salo /kok (14.02)
 • Pertti Virtanen /ps (14.16)
 • Reijo Kallio /sd (16.14)
 • Timo Kaunisto /kesk (16.43)
 • Suvi Lindén /kok (17.26)
 • Merja Kyllönen /vas (17.34)
 • Timo V. Korhonen /kesk (17.57)
 • Heli Järvinen /vihr (18.20)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

15.6. edustajat

 • Jyrki Katainen /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Astrid Thors /r
 • Stefan Wallin /r
 • Matti Vanhanen /kesk

15. ja 16.6. edustaja

 • Paavo Väyrynen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

15.6. edustajat

 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pentti Oinonen /ps
 • Anne-Mari Virolainen /kok

15.—18.6. edustaja

 • Olli Nepponen /kok

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Valtioneuvosto on 11.6.2009 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 45/2009 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokunnan jäseneksi, puolustusvaliokunnan varajäseneksi sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi ed. Lasse Hautalan.

2) Hallituksen esitys laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 70/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 10/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 26/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 6/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 69/2/2009

4) Hallituksen esitys laiksi passilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 234/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 9/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 24 luvun 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 232/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 10/2009 vp

Toimenpidealoite  TPA 4/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 84/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 11/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden 4. lakiehdotuksen.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 32/2009 vp) täydentämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 32/2009 vp

Hallituksen esitys  HE 83/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 11/2009 vp

Lakialoite  LA 25/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esityksiin sisältyvän lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 36/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 12/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt 1., 2., 4.—8., 10. ja 11. lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 3. ja 9. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi taksiliikennelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 82/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 13/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtämistä käräjäoikeuksilta maanmittauslaitokselle koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 30/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 65/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä vastavuoroisista puolustushankinnoista tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi mainitun pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 25/2009 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin päätetään puolustusvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä pöytäkirjan hyväksymisestä ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi pöytäkirjan.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 7/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2009 vp

Lakialoite  LA 13, 26/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 69/3/2009

14) Hallituksen esitys laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 26/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 69/4/2009

15) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 85/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 69/5/2009

16) Hallituksen esitys laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 68/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2009 vp

Lakialoite  LA 31/2008 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 69/6/2009

17) Hallituksen esitys laiksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 74/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2009 vp

Lakialoite  LA 45/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 69/7/2009

18) Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 52/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 8/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

19) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2008

Ainoa käsittely

Kertomus  K 5/2009 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 2/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

20) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2008

Ainoa käsittely

Kertomus  K 6/2009 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 3/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

21) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2008

Ainoa käsittely

Kertomus  K 7/2009 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 4/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

22) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2008

Ainoa käsittely

Kertomus  K 9/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 22/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

23) Hallituksen esitys eläinlääkintähuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 81/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

24) Hallituksen esitys Kenian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 90/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

25) Hallituksen esitys Montenegron kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 91/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

26) Hallituksen esitys laeiksi Rikosseuraamuslaitoksesta sekä kielilain 40 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 92/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

27) Hallituksen esitys laeiksi ulosottokaaren 1 luvun 32 §:n ja luottotietolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 93/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

28) Hallituksen esitys laiksi sakon ja rikesakon määräämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 94/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

29) Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 7 ja 8 §:n sekä verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 95/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

30) Hallituksen esitys laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 30 ja 37 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 96/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti puolustusvaliokuntaan.

31) Hallituksen esitys laiksi autoverolle kannetun arvonlisäveron suuruisen veron palauttamisesta eräissä tapauksissa

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 97/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

32) Hallituksen esitys laiksi kasvinjalostajanoikeudesta sekä laeiksi siemenkauppalain ja rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 98/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

33) Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 99/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

34) Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 100/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

35) Hallituksen esitys laiksi rakennusperinnön suojelemisesta sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 57 ja 166 §:n ja rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 101/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sivistysvaliokunnan on annettava lausunto.

36) Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia: Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 6/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 9/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 17.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään tiistaina 16.6.2009 kello 10.

Täysistunto lopetettiin tiistaina 16.6.2009 kello 0.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen