Täysistunnon pöytäkirja 68/2011 vp

PTK 68/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

68. PERJANTAINA 11. MARRASKUUTA 2011

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.09—13.32).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 42 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (e)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Markku Eestilä /kok (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Tarja Filatov /sd (s)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Harri Jaskari /kok (e)
 • Mikael Jungner /sd (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Anne Kalmari /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Pauli Kiuru /kok (e)
 • Jukka Kopra /kok (s)
 • Martti Korhonen /vas (e)
 • Merja Kyllönen /vas
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Jari Lindström /ps (e)
 • Antti Lindtman /sd
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Martti Mölsä /ps (e)
 • Mikaela Nylander /r (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Sirpa Paatero /sd (e)
 • Sari Palm /kd (e)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Leena Rauhala /kd (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (e)
 • Eero Suutari /kok
 • Maria Tolppanen /ps
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Pertti Virtanen /ps (e)
 • Ville Vähämäki /ps (e)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tasavallan presidentti on tänään 11.11.2011 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 112—115/2011 vp, joista hallituksen esitys 112 on esitys eduskunnalle vuoden 2011 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 38/2011 vp) toisesta täydentämisestä.

Lisätalousarvion johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään tiistaina 15.11.2011 kello 12.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 161, 162, 164, 170, 173, 175, 177, 185, 190, 198, 199, 207/2011 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 ja 9 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 69/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Keskustelu asiasta päättyi 9.11.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 66/7/2011

Keskustelussa on Jyrki Yrttiaho Hanna Mäntylän kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen:

"Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa etuuskorotuksen vaikutuksia toimeentulotuen saajien määrään ja ryhtyy välittömästi valmistelemaan toimeentulotuen seuraavaa tasokorotusta jälkeenjääneisyyden korjaamiseksi. Syyperusteisen perusturvan kaikki muodot ja toimeentulotuen perusosa tulee sitoa yhtenäisesti ansiotasoindeksiin."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 119, ei 27, tyhjiä 9; poissa 44.

( Ään. 1 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain muuttamisesta sekä kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 23/2011 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Laki rikoslain 34 a luvun 4 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 15/2011 vp (Pirkko Ruohonen-Lerner /ps ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Keskustelu

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään ja siihen palataan jossain myöhemmässä istunnossa.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK x/x/2011

4) Laki roskaamiskiellon valvonnasta ja hallinnollisesta roskaamismaksusta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 32/2011 vp (Timo Heinonen /kok)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 58/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 8/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 15.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 52/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 9/2011 vp

Lakialoite  LA 20, 24/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 15.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 56/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 10/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 15.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 15.11.2011 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen