Täysistunnon pöytäkirja 68/2012 vp

PTK 68/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

68. TORSTAINA 14. KESÄKUUTA 2012

Puhetta johti toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (21.06—21.08).

Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon.

__________

Hallituksen esitykset

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Valtioneuvosto on tänään 14.6.2012 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 61—69/2012 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja työsopimuslain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 3/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 14/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 19.6.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 21.08.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​