Täysistunnon pöytäkirja 69/2006 vp

PTK 69/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

69. MAANANTAINA 12. KESÄKUUTA 2006

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Mikko Elo /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Tarja Filatov /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Reino Ojala /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Maija Rask /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Tanja Saarela /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ilkka Taipale /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Irja Tulonen /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Kari Uotila /vas
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Matti Väistö /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Suvi Lindén /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

12.6. edustaja

 • Hannes Manninen /kesk

12. ja 13.6. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tarja Filatov /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Saara Karhu /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Reino Ojala /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Eero Reijonen /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Harry Wallin /sd

12.—14.6. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

12.6. edustaja

 • Kari Uotila /vas

12. ja 13.6. edustaja

 • Irja Tulonen /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

12.6. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Martti Korhonen /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Arto Seppälä /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Minna Sirnö /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Matti Väistö /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

12. ja 13.6. edustajat

 • Maija Rask /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas

12.—15.6. edustaja

 • Mikko Alatalo /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja näiden valtioiden kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten voimaansaattamislakien kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 218/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 8/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 226/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2006 vp

Lakialoite  LA 72/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 70/4/2006

3) Hallituksen esitys laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 215/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 12/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2005

Ainoa käsittely

Kertomus  K 8/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 8/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 8.

Keskustelua ei synny.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2005

Ainoa käsittely

Kertomus  K 9/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 9/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 9.

Keskustelua ei synny.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 57/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 7/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain 56 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 7/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 10/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 70/1/2006

8) Hallituksen esitys laeiksi Pelastusopistosta ja pelastuslain 15 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 222/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 8/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 48/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 9/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Lakialoite laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 14 ja 19 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Lakialoite  LA 42/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 10/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, lakialoitteeseen n:o 42/2006 vp pohjautuva lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 32/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 11/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys Suomen ja Sierra Leonen erityistuomioistuimen välillä Sierra Leonen erityistuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultaviksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ainoa käsittely, toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 28/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 7/2006 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä lakivaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys laiksi työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 29/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys laiksi hallinto-oikeuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 85/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 9/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain ja eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 231/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 13/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

16) Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 37/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

17) Hallituksen esitys laeiksi Maaseutuvirastosta sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 36/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 70/2/2006

18) Hallituksen esitys kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ainoa käsittely, toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 58/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2006 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä sivistysvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

19) Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 33/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Sivistysvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

20) Hallituksen esitys laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 63/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

21) Hallituksen esitys uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 109/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 7/2006 vp

Lakialoite  LA 70, 147/2003 vp

Toimenpidealoite  TPA 50/2003 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy talousvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

22) Hallituksen esitys laiksi henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 66/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 7/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

23) Laki tuloverolain 69 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 46/2006 vp (Suvi Lindén /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

24) Laki tuloverolain 55 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 48/2006 vp (Jukka Vihriälä /kesk ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

25) Laki rikoslain ja pakkokeinolain 5 a luvun 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 49/2006 vp (Jukka Gustafsson /sd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 17.24.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​