Täysistunnon pöytäkirja 69/2007 vp

PTK 69/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

69. TIISTAINA 23. LOKAKUUTA 2007

Puhetta johti toinen varapuhemies Johannes Koskinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 34 edustajaa:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Thomas Blomqvist /r
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Juha Hakola /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Juha Mieto /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Reijo Paajanen /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Sari Palm /kd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Petri Salo /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Lenita Toivakka /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Antti Vuolanne /sd
 • Paavo Väyrynen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat edustajat:

 • Päivi Räsänen /kd
 • Mikaela Nylander /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

23.10. edustajat

 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk

23. ja 24.10. edustajat

 • Thomas Blomqvist /r
 • Juha Hakola /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Juha Mieto /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Reijo Paajanen /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Sari Palm /kd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Eero Reijonen /kesk

23.—26.10. edustajat

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Paavo Väyrynen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

23.10. edustaja

 • Pertti Salovaara /kesk

23.—26.10. edustaja

 • Merikukka Forsius /vihr

__________

U-asiat

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 18.10.2007 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 31—33/2007 vp ja että puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 31 lakivaliokunnan sekä

asioista U 32 ja 33 liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Pääministerin ilmoitus hallitustenvälisen konferenssin tuloksista (Lissabon)

Pääministerin ilmoitus  PI 1/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen annetaan pääministerin ilmoitus hallitustenvälisen konferenssin tuloksista.

Pääministerin puheenvuoron jälkeen myönnän harkintani mukaan enintään 2 minuutin pituisia puheenvuoroja. Puheenvuoron voi varata tästä alkaen V-painiketta käyttäen.

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja eräiden tehtävien siirtämisestä työ- ja elinkeinoministeriöön

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 54/2007 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 3/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 3)—5) asiasta.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 70/1/2007

3) Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä sisäasiainministeriöön koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 90/2007 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 4/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 70/2/2007

4) Hallituksen esitys laiksi eräiden virkojen perustamisesta ja eräiden virkojen lakkauttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 94/2007 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 70/3/2007

5) Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä valtiovarainministeriöön koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 56/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 70/4/2007

6) Hallituksen esitys arvopapereiden verottamiseen liittyvien eräiden säännösten muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 59/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 9/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi arkistolain 1 ja 14 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 66/2007 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 2/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 38/2007 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 45/2007 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 75/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2007 vp

Lakialoite  LA 62/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 70/5/2007

11) Hallituksen esitys Suomen ja Tanskan välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 73/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 5/2007 vp

Puhemies:

Ensin päätetään talousvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Sopimus hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2006
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2006
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2006

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 2, 3, 5/2007 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 7/2007 vp

(Pohjoinen ulottuvuus ja Itämeri)

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 17.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen