Täysistunnon pöytäkirja 69/2008 vp

PTK 69/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

69. TIISTAINA 17. KESÄKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 15 edustajaa:

 • Risto Autio /kesk
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Susanna Huovinen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Katja Taimela /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Raija Vahasalo /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

17.6. edustajat

 • Bjarne Kallis /kd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Tuula Peltonen /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

17.6. edustajat

 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Arto Satonen /kok

17. ja 18.6. edustaja

 • Christina Gestrin /r

17.—22.6. edustaja

 • Aila Paloniemi /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 25/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 8/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—6. lakiehdotus sekä mietinnössä ehdotettu uusi 7. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 68/7/2008

Keskustelussa on ed. Unto Valpas ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—6. lakiehdotus sekä mietinnössä ehdotettu uusi 7. lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Nyt on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 30; poissa 20.

( Ään. 1 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 2 a luvun ja uhkasakkolain 10 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 164/2007 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 9/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty 1. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Eilen pidetyssä täysistunnossa asian käsittely keskeytettiin pöydällepanoehdotuksen takia.

PTK 68/12/2008

Keskustelu pöydällepanosta päättyi.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Pertti Hemmilä ed. Sanna Lauslahden kannattamana ehdottanut, että asia pannaan pöydälle tiistaina 9.9.2008 pidettävään täysistuntoon.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Joka haluaa jatkaa asian asiallista käsittelyä, äänestää “jaa”; jos “ei” voittaa, on ed. Pertti Hemmilän ehdotus hyväksytty.

Äänestyksessä eduskunta päätti jatkaa asian asiallista käsittelyä äänin

jaa 117, ei 60, tyhjiä 2; poissa 20.

( Ään. 2 )

Puhemies:

Samalla ilmoitan, että tämän asian käsittelyä kuitenkin lykätään niin, että sitä jatketaan päiväjärjestyksen 4) asian jälkeen.

3) Hallituksen esitys vuoden 2008 toiseksi lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 63/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 11/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö.

Hyväksytyn menettelytavan mukaan mietinnön esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään ennen täysistuntoa varattujen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena enintään 5 minuutin puheenvuoroin.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 70/1/2008

4) Hallituksen esitys laiksi ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 81/2008 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 4/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

2) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 2 a luvun ja uhkasakkolain 10 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 164/2007 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 9/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt jatketaan päiväjärjestyksen 2) asian käsittelyä aikaisemman ilmoituksen mukaisesti. Siinä siis päätettiin jatkaa käsittelyä. Pöydällepanoesitys ei saanut enemmistöä taakseen.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 70/2/2008

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 18.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen