Täysistunnon pöytäkirja 69/2009 vp

PTK 69/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

69. TIISTAINA 16. KESÄKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (10.02—11.57, 15.58—18.21 ja 18.27—18.49), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (11.57—13.59) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (13.59—15.58 ja 18.21—18.27).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 13 edustajaa:

 • Heidi Hautala /vihr
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jouko Laxell /kok
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Marja Tiura /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Paavo Väyrynen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Markus Mustajärvi /vas (11.13)
 • Jutta Urpilainen /sd (16.13)

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko kotouttamislain toimeenpanosta

Äänestykset

Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 8/2009 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon 4 johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 11.6.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 66/10/2009

Keskustelussa on ed. Pirkko Ruohonen-Lerner ed. Pentti Oinosen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 2 mukaisen kannanoton.

Ed. Unto Valpas on ed. Veijo Puhjon kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 1 mukaisen kannanoton.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Ensin äänestetään ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta ed. Unto Valppaan ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta ed. Unto Valppaan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Unto Valppaan ehdotuksen äänin

jaa 165, ei 5, tyhjiä 2; poissa 27.

( Ään. 1 )

2) Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksesta valiokunnan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta äänin

jaa 152, ei 29; poissa 18.

( Ään. 2 )

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 26/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 6/2009 vp

Puhemies:

Keskustelu asiasta päättyi 15.6.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 68/3/2009

Keskustelussa on ed. Veijo Puhjo ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Veijo Puhjon ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 26; poissa 17.

( Ään. 3 )

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 7/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2009 vp

Lakialoite  LA 13, 26/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 15.6.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 68/13/2009

Keskustelussa on ed. Paavo Arhinmäki ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Ed. Tuula Peltonen on ed. Anneli Kiljunen kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaiset 2 lausumaehdotusta.

Ed. Toimi Kankaanniemi on ed. Sari Palmin kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että koska Suomen yliopistoissa opiskelijamäärä opettajaa kohden on keskimäärin varsin suuri, hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin opiskelija—opettaja-suhteen parantamiseksi niin, että oppimistulokset varmistetaan vastaamaan kansainvälistä tasoa."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Ensin on päätettävä lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset äänin

jaa 168, ei 16; poissa 15.

( Ään. 4 )

( liite1 )

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista.

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen 1. ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 121, ei 61; poissa 17.

( Ään. 5 )

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen 2. ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 68; poissa 18.

( Ään. 6 )

Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 67; poissa 15.

( Ään. 7 )

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 26/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 15.6.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 68/14/2009

Keskustelussa on ed. Paavo Arhinmäki ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Päätökset

Puhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 130, ei 53; poissa 16.

( Ään. 8 )

( liite2 )

[Ed. Tuula Peltonen antoi sosialidemokraattisen ryhmän puolesta äänestysselityksen täysistunnon lopussa 8) asian käsittelyn päätyttyä.]

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 85/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2009 vp

Puhemies:

Keskustelu asiasta päättyi 15.6.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 68/15/2009

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Paavo Arhinmäen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Erkki Virtasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 68; poissa 14.

( Ään. 9 )

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 68/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2009 vp

Lakialoite  LA 31/2008 vp

Puhemies:

Keskustelu asiasta päättyi 15.6.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 68/16/2009

Keskustelussa on ed. Toimi Kankaanniemi ed. Sari Palmin kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen.

Ed. Maria Guzenina-Richardson on ed. Anneli Kiljusen kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista.

Äänestyksessä ed. Toimi Kankaaniemen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 68; poissa 14.

( Ään. 10 )

Äänestyksessä ed. Maria Guzenina-Richardsonin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 66; poissa 22.

( Ään. 11 )

[Ed. Tuija Nurmi antoi äänestysselityksen 7) asian käsittelyn jälkeen.]

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 74/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2009 vp

Lakialoite  LA 45/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 15.6.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 68/17/2009

Keskustelussa on ed. Jaakko Laakso ed. Anneli Kiljusen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Ed. Toimi Kankaanniemi on ed. Sari Palmin kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen.

Ed. Anneli Kiljunen on ed. Jacob Södermanin kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Ensin on päätettävä lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset äänin

jaa 125, ei 51; poissa 23.

( Ään. 12 )

( liite3 )

[Ed. Tuula Väätäinen antoi äänestysselityksen asian käsittelyn päätyttyä.]

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista. Ensin äänestetään ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta ed. Toimi Kankaanniemen ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Anneli Kiljusen ehdotuksesta ed. Toimi Kankaanniemen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksen äänin

jaa 111, ei 54, tyhjiä 8; poissa 26.

( Ään. 13 )

2) Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 40, tyhjiä 18; poissa 25.

( Ään. 14 )

Asian käsittely päättyi.

__________

Puheenvuoron saatuaan lausui

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! En tiedä, mitä tein äänestyksessä 11; äänestin "jaa", mutta kun tarkistin taululta, niin valoni ei palanut.

Puhemies:

Merkitään pöytäkirjaan.

Edelleen lausui [edustajan ja puhemiehen sananvaihto on seuraavassa tiivistetty olennaiseen]

Tuula Väätäinen /sd:

Arvoisa puhemies! Tarkoitukseni oli äänestettäessä 7) kohdassa lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä äänestää Lääkelaitoksen Kuopioon siirron puolesta eli "jaa", mutta äänestin vahingossa "ei".

Puhemies:

Merkitään tämäkin pöytäkirjaan.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

8) Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2009

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2009 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 5/2009 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön 5 pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon 1 johdosta.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 70/1/2009

__________

Puheenvuoron saatuaan lausui

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Haluaisin palata päiväjärjestyksen 4) kohtaan, joka koskee hallituksen esitystä 26/2009 laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Osa sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän jäsenistä äänesti vahingossa lain hylkäämisen puolesta, vaikka sosialidemokraattisen ryhmän kanta oli äänestää lain hyväksymisen puolesta, joten esitän, että pöytäkirjaan merkittäisiin tämä ilmoitus. Tämä ilmoitus koskee seuraavia ryhmämme jäseniä: Ahde, Asell, Gustafsson, Guzenina-Richardson, Heinäluoma, Hiltunen, Hurskainen, Kallio, Kalliomäki, Kantola, Karhu, Anneli Kiljunen, Kimmo Kiljunen, Kiuru, Koski, Johannes Koskinen, Marjaana Koskinen, Kuusisto, Kähkönen, Lahtela, Laitinen, Lipponen, Paasio, Paatero, Peltonen, Rajamäki, Rönni, Saarinen, Skinnari, Söderman, Tabermann, Taimela, Taiveaho, Tuomioja, Viitamies, Viitanen ja Väätäinen. Arvoisa puhemies! Pahoittelen näitä kömmähdyksiä ja tulen ainakin omalta osaltani vaikuttamaan siihen, ettei tämä toistuisi.

Puhemies:

Merkitään tämä ilmoitus pöytäkirjaan. Äänestystuloshan on siellä kirjattuna.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 17.6.2009 kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 18.49.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​