Täysistunnon pöytäkirja 69/2011 vp

PTK 69/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

69. TIISTAINA 15. MARRASKUUTA 2011

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.04—16.17), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.17—16.32 ja 17.43—18.34) ja puhemies Eero Heinäluoma (16.32—17.43).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 32 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (e)
 • Juho Eerola /ps (e)
 • Markku Eestilä /kok (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (e)
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Harri Jaskari /kok (e)
 • Mikael Jungner /sd (e)
 • Johanna Jurva /ps (s)
 • Arja Juvonen /ps (s)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Pia Kauma /kok
 • Esko Kurvinen /kok (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Antti Lindtman /sd
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Maria Lohela /ps (s)
 • Markus Lohi /kesk (e)
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk (e)
 • Leena Rauhala /kd (e)
 • Juha Sipilä /kesk (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Kari Tolvanen /kok (e)
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)
 • Pertti Virtanen /ps (e)
 • Ville Vähämäki /ps (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Antti Lindtman /sd (17.06)

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valtioneuvosto on 10.11.2011 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 47/2011 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 52/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 9/2011 vp

Lakialoite  LA 20, 24/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 70/2/2011

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 51/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 7/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 70/1/2011

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 58/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 8/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 56/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 10/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alusliikennepalvelulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 32/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 5/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 41/2011 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2011 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 38/2011 vp) toisesta täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 112/2011 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitusrahastolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 113/2011 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 114/2011 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 115/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen hallituksen välillä keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 36/2011 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 5/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 16.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 48/2011 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 6/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 16.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 107/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 8/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 16.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain, kansaneläkelain 56 §:n, eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain ja vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 44/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 9/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 16.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 90/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 10/2011 vp

Lakialoite  LA 10, 17/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 16.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden hävittämisestä tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 15/2011 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 2/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 17.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 16.11.2011 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 18.34.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen