Täysistunnon pöytäkirja 69/2012 vp

PTK 69/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

69. TIISTAINA 19. KESÄKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.02—15.55 ja 20.05—21.55), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.55—18.14 ja 21.55—23.51) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (18.14—20.05 ja 23.51—1.13).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 20 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Tarja Filatov /sd (s)
 • Jussi Halla-aho /ps (s)
 • Arja Juvonen /ps (e)
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Katri Komi /kesk (s)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (e)
 • Pirkko Mattila /ps
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Sirpa Paatero /sd (e)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps (p)
 • Pertti Salolainen /kok (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (s)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Pirkko Mattila /ps (14.40)
 • Tuula Peltonen /sd (23.03)

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 14.6.2012 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 39—43/2012 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asioista U 39—42 ulkoasiainvaliokunnan sekä

asiasta U 43 ympäristövaliokunnan ja liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 313, 352, 366, 368, 373, 376, 379, 392, 399, 405, 407—412, 414—421, 423—442, 444, 447/2011 vp

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 toiseksi lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 48/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2012 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 12—85/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Mietinnön esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Tämän asian käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan tänään myöhemmin tarkemmin määrittelemättömänä ajankohtana illalla, mutta välittömästi päiväjärjestyksen 26) asian jälkeen.

2) Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä: Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle 2012

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 5/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta selonteon johdosta.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jossa on yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään 5 minuutin mittaisin puheenvuoroin. Muut etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää niin ikään enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 71/2/2012

3) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 34/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 13/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja suostumuksesta selityksen antamiseen ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 71/3/2012

4) Hallituksen esitys eduskunnalle kokonaisvaltaisesta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian tasavallan välillä tehdyn puitesopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 20/2012 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 10/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä puitesopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi puitesopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä tehdyn yhteistyöpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 56/2012 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 11/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yhteistyöpöytäkirjasta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi yhteistyöpöytäkirjan.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Guatemalan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 51/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 16/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n ja tuloverolain 33 c §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 58/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 17/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä annetun lain 27 §:n muuttamisesta ja rakennerahastolain 2 luvun kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 35/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 11/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vaaratiedotteesta ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 31/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 12/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja työsopimuslain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 3/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 14/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 1 ja 12 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 30/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 6/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maantielain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 39/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 6/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Filippiinien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 46/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 7/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 12/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain muuttamisesta ja yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 27/2012 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 2/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkelain 21 §:n ja takuueläkkeestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 49/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 5/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 14 luvun 3 d §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 54/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 6/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi, rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 35 ja 36 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 61/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle Rikosseuraamuslaitoksesta annetun lain 4 ja 12 §:n ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 62/2012 vp

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 63/2012 vp

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, hätäkeskustoiminnasta annetun lain 30 §:n muuttamisesta ja valtion virkamieslain 35 §:n 2 momentin kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 64/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

22) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä tehdyn takaisinottoa koskevan sopimuksen toteuttamismenettelyistä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn täytäntöönpanopöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 65/2012 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

23) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 66/2012 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

24) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion eläkeasioiden hoitoon liittyvien tehtävien siirtämistä Valtiokonttorista Kevalle koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 67/2012 vp

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

25) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 68/2012 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

26) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hedelmöityshoidoista annetun lain 16 ja 19 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 69/2012 vp

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

__________

1) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 toiseksi lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 48/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2012 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 12—85/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt jatketaan päiväjärjestyksen 1) asian käsittelyä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 71/4/2012

__________

27) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2010

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 15/2011 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 6/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 20.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

28) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle kuntauudistuksen etenemisestä

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston tiedonanto  VNT 2/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 13/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 20.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

29) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2011

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 11/2012 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 5/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 20.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

30) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2011

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 12/2012 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 6/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 20.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

31) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2011

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 13/2012 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 7/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 20.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään keskiviikkona 20.6.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin 20.6.2012 kello 1.13.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​