Täysistunnon pöytäkirja 69/2014 vp

PTK 69/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

69. MAANANTAINA 23. KESÄKUUTA 2014

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (16.00—16.02).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 26 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (e)
 • Teuvo Hakkarainen /ps (s)
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Lasse Hautala /kesk
 • Lauri Heikkilä /ps
 • James Hirvisaari /m11
 • Olli Immonen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Mikael Jungner /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Pirkko Mattila /ps (e)
 • Silvia Modig /vas
 • Lasse Männistö /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Mikko Savola /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Jani Toivola /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Henna Virkkunen /kok
 • Pertti Virtanen /ps (s)

__________

Ilmoitus valtioneuvoston eronpyynnöstä

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tasavallan presidentti on 16.6.2014 vastaanottanut pääministeri Jyrki Kataisen esittämän valtioneuvoston eronpyynnön. (Hälinää)

Pyydän edustajia ottamaan paikkansa ja keskittymään istuntotyöhön.

__________

Tasavallan presidentin kirjelmä pääministeriehdokkaasta

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tasavallan presidentti on 23.6.2014 päivätyllä kirjelmällään antanut eduskunnalle Suomen perustuslain 61 §:n 2 momentissa tarkoitetun tiedon pääministeriehdokkaasta. Tämä kirjelmä on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille ja se otetaan pöytäkirjaan.

Tasavallan presidentin kirjelmä on näin kuuluva:

"Eduskunnalle

Kuultuani eduskunnan puhemies Eero Heinäluomaa ilmoitan, että perustuslain 61 §:n 2 momentissa tarkoitettu pääministeriehdokas on puolueen puheenjohtaja, filosofian tohtori, kansanedustaja, eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Cai-Göran Alexander Stubb.

Helsingissä 23. päivänä kesäkuuta 2014

Sauli Niinistö

Tasavallan presidentti"

Puhemies Eero Heinäluoma:

Työjärjestyksen 65 §:n 1 momentin mukaan asia on pantava pöydälle johonkin seuraavaan täysistuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle tänään pidettävään toiseen täysistuntoon.

Asia pantiin pöydälle seuraavaan, tänään 23.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 18.6.2014 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 28/2014 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtiovarainministeri Antti Rinne on 18.6.2014 antanut eduskuntaa varten selvityksen sidonnaisuuksistaan (VN 2/2014 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 38/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 20/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 1) asia.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 80/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 6/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimiesten vuosilomalain 9 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 51/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 3/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään maanantaina 23.6.2014 kello 16.15.

Täysistunto lopetettiin kello 16.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen