Täysistunnon pöytäkirja 7/2007 vp

PTK 7/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

7. PERJANTAINA 13. HUHTIKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Timo Kalli.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 9 edustajaa niistä 199 edustajasta, jotka olivat esittäneet hyväksytyn valtakirjan:

 • Matti Ahde /sd
 • Claes Andersson /vas
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Anne Kalmari /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Matti Saarinen /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

13.4. edustaja

 • Johannes Koskinen /sd

16.—19.4. edustaja

 • Reijo Kallio /sd

16.—20.4. edustajat

 • Jaakko Laakso /vas
 • Pentti Tiusanen /vas

16.—24.4. edustaja

 • Sinikka Hurskainen /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

13.4. edustajat

 • Anne Kalmari /kesk
 • Satu Taiveaho /sd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 13.4.2007 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen HE 1/2007 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT

1) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2006

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 1/2007 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.21.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen