Täysistunnon pöytäkirja 7/2008 vp

PTK 7/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

7. KESKIVIIKKONA 13. HELMIKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 26 edustajaa:

 • Claes Andersson /vas
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Leena Harkimo /kok
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Ulla Karvo /kok
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Matti Kauppila /vas
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Sirpa Paatero /sd
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Tanja Saarela /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Satu Taiveaho /sd
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 9 edustajaa:

 • Ulla Karvo /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Mats Nylund /r
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

4.—13.2. edustaja

 • Timo Kaunisto /kesk

5.—13.2. edustaja

 • Sirpa Paatero /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

13.2. edustajat

 • Leena Harkimo /kok
 • Tanja Saarela /kesk

__________

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Puhemies:

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta on valinnut kokouksessaan 12.2.2008 puheenjohtajakseen ed. Paavo Arhinmäen ja varapuheenjohtajakseen ed. Lyly Rajalan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valmiuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 3/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Asian käsittely keskeytettiin eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 6/5/2008

Keskustelussa on ed. Jacob Söderman ed. Kari Rajamäen kannattamana ehdottanut, että asia pannaan pöydälle tiistaina 19.2.2008 pidettävään täysistuntoon.

Lisäksi on ed. Tuulikki Ukkola ed. Sanna Lauslahden kannattamana ehdottanut, että asia pannaan pöydälle torstaina 14.2.2008 pidettävään täysistuntoon.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä pöydällepanosta eduskunta hyväksyi ed. Tuulikki Ukkolan ehdotuksen äänin

jaa 98, ei 66; poissa 35.

( Ään. 1 )

Asia pantiin pöydälle torstaina 14.2. pidettävään täysistuntoon.

2) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan varajäseneksi ed. Heidi Hautalan.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

3) Stora Enso Oyj:n tehtaiden lopettaminen ja valtion omistajapolitiikka

Välikysymys  VK 1/2008 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen annetaan nyt vastaus ed. Martti Korhosen ym. välikysymykseen Stora Enso Oyj:n tehtaiden lopettamisesta ja valtion omistajapolitiikasta.

Valtioneuvoston vastauksen jälkeen käydään keskustelu välikysymyksen johdosta. Keskustelun ensimmäisen puheenvuoron käyttää välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja ed. Korhonen. Keskustelun nopeatahtisessa osuudessa ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 10 minuuttia ja sen jälkeen käytettävien puheenvuorojen enintään 5 minuuttia.

Kun keskustelu on päättynyt, esitän työjärjestyksen mukaisesti eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavan päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen." Niiden, jotka eivät hyväksy tällaista yksinkertaista päiväjärjestykseen siirtymistä, tulee jo keskustelun aikana tehdä ehdotus perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi tai asian lähettämisestä valiokuntaan.

Valtioneuvoston vastaus välikysymykseen

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 8/3/2008

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 22.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen